Välj datum

5 års jubileum |Helafton | Premiär DET RÖR PÅ SIG

För 10 år sedan hade vi en dröm om att dans och cirkus skulle ha en självklar plats i Luleå och Norrbotten. Den 6 september 2019 klippte vi bandet och invigde Norrbottens första scen för dans och cirkus. 5 år har redan gått och nu vill vi fira 5 år som scen och produktionshus för dans och cirkus med dig, och dig och dig!

6 september 

17.00 Dörrarna öppnas 
Mingel, mat och bubblig dryck 

18.30 HAPPENING och Välkommen

18.55 Insläpp scen 

19.00 - 19.45 Premiär DET RÖR PÅ SIG

19.45 - 20.30 Program uppdateras snart

21.00 Avslut och hejarop 

 

Premiär | DET RÖR PÅ SIG

Utifrån frågeställningen Hur rör vi på oss här? skapas dansverket DET RÖR PÅ SIG. I en tid av ständig förändring och utveckling, vill vi stanna upp och befinna oss i rörelsen tillsammans.

 Inspirerat av norrbottniska rörelser vill verket tolka och djupdyka i våra egna förväntningar och fördomar om våra platser och de rörelser som finns hos oss. Spelar vi fotboll? Kör vi skoter? Vandrar vi i berg? Känner vi våra grannar?  
 
I DET RÖR PÅ SIG sveps publiken in i en spännande match men utan tävlingsmomentet. Där förberedelser, förflyttningar och känslor tar plats. 
 
Hur rör vi oss? Hur möts vi? Hur är vi nära?

Längd: 40 minuter

Målgrupp: Från 10 år 
 

ENG//

10 years ago, we had a dream that dance and circus would have a natural place in Luleå and Norrbotten. On September 6, 2019, we cut the ribbon and inaugurated Norrbotten's first stage for dance and circus. 5 years have already passed, and now we want to celebrate 5 years as a stage and production house for dance and circus with you, and you, and you!

September 6

17:00 Doors open

Mingle, food, and sparkling drinks

18:30 HAPPENING and Welcome

18:55 Entrance to stage

19:00 - 19:45 Premiere of DET RÖR PÅ SIG

19:45 - 20:30 Program will be updated soon

21:00 Good byes and cheers"

 

Premiere | DET RÖR PÅ SIG 

Based on the question How do we move here? the dance piece DET RÖR PÅ SIG  is created. In a time of constant change and development, we want to pause and be present in the movement together.

Inspired by movements from Norrbotten, the piece aims to interpret and dive deep into our own expectations and prejudices about our places and the movements within us. Do we play football? Do we ride snowmobiles? Do we hike in the mountains? Do we know our neighbors?

In DET RÖR PÅ SIG (It moves), the audience is swept into an exciting game without the competitive element. Where preparations, movements, and emotions take center stage.

How do we move? How do we meet? How are we close?

Target group: From 10 years

Length: 40 minutes

 

Köp biljetter
Synpunkter?