Välj datum

where the dust settles

Dansinitiativet / Skutviken, Nära Coop Arena

Med stor skicklighet, medvetenhet och tydlighet. Högt tempo och kraftfulla rörelser. Två dansare på scenen, en musiker. Ett mörkt golv som transformeras. Dovt ljus, lysrör, rök. Damm.

Röra upp damm. Röra upp skeenden och saker i livet. Riva upp känslor. Om dammet aldrig får lägga sig riskerar vi att fastna i samma mönster. where the dust settles kan handla om att låta dammet lägga sig, få syn på sig själv och modet att våga förändra.

Det handlar om människorna. Det handlar alltid om människorna. När dammet lagt sig…

 

Målgrupp: Från 12 år

Längd: 45 min

 

ENG//

With great skill, awareness, and precision. High tempo and powerful movements. Two dancers on stage, one musician. A dark floor that undergoes transformation. Subdued light, fluorescent tubes, smoke. Dust.

Stirring up dust. Disturbing events and things in life. Unearthing emotions. If the dust never settles, we risk getting stuck in the same patterns. where the dust settles can be about letting the dust settle, gaining insight into oneself, and having the courage to embrace change.

It's about the people. It's always about the people. When the dust settles...

 

Target group: 12 years and up

Duration: 45 minutes 

 

Koreograf: Fabian Wixe

Danskonstnärer: Nerea Gurrutxaga och Linn Lindström

Kompositör & musiker: David Björkén

Ljusdesign: Calle Mårtensson

Kostym: Ina Andersson

Teknik: Magnus Karlsson

Producent: Nadja Nilsson

Koordinator: Hanna Lundqvist 

 

Med stöd av Luleå kommun, Kulturrådet, Sparbanken Nord och Region Norrbotten

Köp biljetter
Synpunkter?