Välj datum

Forum T, samtal om regi – del 3

Turteatern / Kärrtorp

lör 6 maj 2023 kl 10.00 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i maj 2023.

Klicka här för att se arrangörens nuvarande evenemang.

Välkommen till en heldag med samtal om regi på Turteatern i Kärrtorp. 

Den 6 maj bjuder Turteatern och Teateralliansen med stöd från Centrum för dramatik in till ett seminarium med syfte att fördjupa samtalet om teaterregi. Både regissörer och icke-regissörer är välkomna att lyssna och delta! 

Under våren 2022 genomförde vi ett första seminarium om regi där vi utgick från regissörens relation till regibegreppet och dess problem och potential i rollen som scenkonstnär. Därefter följde ett samtal under hösten om regissörens förhållningssätt till rum, plats och visualitet. 

I del 3 tar samtalet utgångspunkt i regissörens arbete med dramaturgi, (från grekiska dramatourgia, 'författande av drama´). Ofta förstått som läran om hur ett skeende struktureras.  Är att regissera i sig att arbeta med dramaturgi? Hur kan begreppen dramaturgi och regi relatera till varandra? Hur ser arbetet med dramaturgi ut i relation till text, hur ser det ut i relation till situationer och koncept? Hur ser arbetet mellan en regissör och en dramaturg ut? 

Som regissörer och scenkonstnärer arbetar vi ofta med dramaturgi på flera nivåer; I samarbete med en dramatiker, när vi själva skriver text, när vi iscensätter en text, och vi utformar den sceniska situationen. 

Program: 

10-13 Block 1 – Individuella samtal med medverkande regissörer. 

13-14 Lunch 

14-17 Block 2 – Gemensamt samtal och frågor.  

17→: Middag och bar/AW

Kaféet kommer vara öppet under hela dagen. Där finns det möjlighet att köpa lunch och/eller middag.

Regissörerna Gustav Englund, Marie Nikazm Bakken och Olof Runsten för ett samtal med inbjudna regissörer och dramaturger.
Deltagare: Maja Zade, Markus Öhrn, Yana Ross.

Seminariet kommer hållas på engelska. 

Samtalet presenteras av Turteatern och Teateralliansen med stöd från Centrum för dramatik. 

Synpunkter?