Välj datum

MASS bloom exploration av Recoil performance group

Dansinitiativet / Luleå

mån 16 dec 2019 kl 17.00 – AVSLUTAD
tis 17 dec 2019 kl 17.00 – AVSLUTAD
ons 18 dec 2019 kl 17.00 – AVSLUTAD

IN ENGLISH BELOW

Dansinitiativet avslutar året med konferensen "Dancing on the Margins of Climate Change" inom det regionala utvecklingsprojektet Dance artists in Barents. Under konferens är vissa programpunkter öppna för allmänheten. Här släppet vi den första programpunkten:

I en transparent kupol av plast lever människan Hilde I. Sandvold och tusentals mjölmaskar sida vid sida. Ett mikro-universum skapas enbart av vit skumplast. Bortsett från att vara en enorm del av vår mänskliga kast-mentalitet, råkar den här typen av plast också vara en källa till näring som gläder de ständigt hungriga mjölmaskarna. Potential för en ny form av symbios mellan arter är född. En organism som lever av plast kan vara början på en ny utveckling av arter på jorden.

Tillsammans skapar mjölmaskarna och Hilde ett nytt rum. De utför en durationskoreografi - en installation där utrymmet sakta men synligt förändras av mjölmaskens matsmältning och människokroppens rörelse. De sprakande ljudet från de ätande mjölmaskarna smälter in med författaren Ida Marie Hedes röst när hon läser högt från sin text om livets särdrag i den plastiska livsmiljön.

Under öppettiderna är besökare välkomna att utforska och interagera med installationen och komma och gå som de vill. De bjuds också in i kupolen för ett nära, en-mot-ett möte med Hilde och maskarna.

Det sårbara förhållandet mellan maskar, skumplast och människan och dess långsamma upplösning är den centrala punkten i arbetet och erbjuder en spekulativ synvinkel på vår relation till oss själva och andra. Det är en inbjudan till en personlig och visuellt gripande upplevelse med en kvinna som förvandlar sin kropp, hud och röst i ett försök att sam-utvecklas med en art som potentiellt har bättre utsikter än hon själv.

Koreograf: Tina Tarpgaard
Performer: Hilde I. Sandvold
Forskning och vetenskaplig konstforskare och installationsdesign: Pei-Ying Lin
Författare: Ida Marie Hede
Teknisk design: Minshu Huang
Ljuddesign: Søren Knud
Dramaturg: Inge Agnete Tarpgaard
Produktionschefer: Rasmus Sylvest & Viktor K. Magnusson
Producent: Carlos Calvo
PR: Betina Rex & Ida Fredericia
Tekniker: Jörn Burmester

Samarbetspartners: Ottawa Dance Direktiv, Windsor University och Westboro Village
Med stöd av: Danmarks konststiftelse, Wilhem Hansen Fonden, Augustinus Fonden, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Louis Hansen Fonden

Dansinitiativets verksamhet stöds av Luleå kommun, Region Norrbotten och Kulturrådet. Projektet Dance artists in Barents stöds även av Riksteatern, Dans i Västerbotten/Norrlandsoperan, Nordisk kulturfond och Region Västerbotten.


ENGLISH

In a transparent dome of plastic, the human Hilde I. Sandvold and thousands of mealworms live side by side. The micro-universe is created solely out of white foam plastic. Apart from being a huge part of our human throw-away mentality, this kind of plastic also happens to be a source of nourishment that pleases the ever-hungry mealworms. The potential is born for a new form of symbiosis between species. An organism capable of living from plastic could be the beginning of a new blooming of species on earth.

Together, the mealworms and Hilde co-create a new space. They conduct a durational choreography – an installation in which the space is slowly but visibly being altered by the worms’ digestion and the human body in motion. The crackling sound of the eating worms blends with the voice of the author Ida Marie Hede as she reads aloud from her text on the peculiarities of life in the plastic habitat.

During opening hours, visitors are welcome to explore and interact with the installation, and to come and go as they please. They are also invited into the dome for a close, one-on-one encounter with Hilde and the worms.

The vulnerable relationship between worms, foam plastic and the human and its slowly dissolution is the central point of the work, offering a speculative point of view on our relationship with ourselves and others. It is an invitation to a personal, visually poignant experience of a woman transforming her body, skin and voice in an attempt to co-evolve with a species that potentially has better prospects than herself.

Choreographer: Tina Tarpgaard
Performer: Hilde I. Sandvold
Performer at ODD residency: Ellen Furey
Science-art researcher and installation design: Pei-Ying Lin
Writer: Ida Marie Hede
Technical and engineering design: Minshu Huang
Sound design: Søren Knud
Dramaturge: Inge Agnete Tarpgaard
Production managers: Rasmus Sylvest & Viktor K. Magnusson
Producer: Carlos Calvo
PR: Betina Rex 
& Ida Fredericia
Technician: Jörn Burmester

Collaborators: Ottawa Dance Directive, Windsor University and Westboro Village
Supported by: The Danish Arts foundation, Wilhem Hansen Fonden, Augustinus Fonden, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Louis Hansen Fonden

Synpunkter?