Välj datum

Dansföreställning| Birds (come back to bones)

Dansinitiativet / Skutviken, Nära Coop Arena

Har du någon som kommer och går i ditt liv?

Vid någon tidpunkt i livet behöver vi sprida våra vingar och våga oss bort från det som vi redan känner till. Men hur långt kan vi flyga innan vi tappar kontakten med oss själva och vårt ursprung? I en intim duett utforskar två dansare vad självständighet och beroende kan betyda. Det blir en känslostark gestaltning av att flyga fritt och att bygga bo. Om avsked och hemkomst. I Birds (come back to bones) djupdyker dansarna i de traditionella dans- och nycirkusformerna Pas de deux (dans för två) och Parakrobatik, en cirkusgren som utförs utan redskap, med tonvikt på styrka och balans. De manligt och kvinnligt kodade rörelserna utmanas i en intuitiv koreografi. Sittande på stolar runt dansmattan får vi uppleva dansen helt nära, samtidigt som verket erbjuder ett fågelperspektiv på samhörighet, vänskap och behovet av att vända hem.

Riksteatern i samarbete med Dansinitiativet, Luleå. 

Föreställningslängd: 45 minuter

 

ENG//


Do you have someone who comes and goes in your life?

At some point in life, we need to spread our wings and dare to venture away from what we already know. But how far can we fly before we lose touch with ourselves and our origins? In an intimate duet, two dancers explore what independence and dependency can mean. It becomes an emotionally charged portrayal of flying freely and building a nest. About farewell and homecoming. In Birds (come back to bones), the dancers delve into the traditional dance and circus forms Pas de Deux (dance for two) and Acrobalance, a circus discipline performed without props, emphasizing strength and balance. The male and female coded movements are challenged in an intuitive choreography. Sitting on chairs around the dance mat, we experience the dance up close, while the piece offers a bird's eye view on connection, friendship, and the need to return home.


Duration: 45 minutes

 

Medverkande
Linn Lindström och Matthew Pasquet

Upphovspersoner och konstnärligt team
Produktion:Dansinitiativet
Koncept & koreografi: Marie Wårell och Fabian Wixe  
Ljusdesign: Maria Ros  
Ljuddesign: David Björkén  
Kostym: Lotta Högberg Andersson  

Producent
Riksteatern i samarbete med Dansinitiativet, Luleå.

Köp biljetter
Synpunkter?