Välj datum

Krysostomos Kammarkör (Helsinki)

Tyska St. Gertruds kyrkan / Gamla Stan

lör 25 maj 2024 kl 17.00 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i maj 2024.

Klicka här för att se arrangörens nuvarande evenemang.

Den som någon gång har besökt Helsingfors har säkert lagt märke till Uspenskijkatedralen, som syns högt ovanför stadens centrum. De ortodoxa kristna utgör endast en procent av Finlands befolkning, men deras kyrka är statskyrka vid sidan av den lutherska kyrkan, vilket också har att göra med den nära sammanflätningen av rysk och finsk historia. Kompositören och dirigenten Mikko Sidoroff grundade 2001 Krysostomos kammarkör, som särskilt ägnar sig åt den liturgiska musiken i denna lilla men livfulla kyrka. "Kammarkören Krysostomos är Finlands bästa ortodoxa kör." (Kare Eskola, Finska Rundradion, YLE). Konserten i Tyska kyrkan består av en vigilia tonsatt av Sidoroff. Vigilgudstjänsten är en tradition från slaverna som sammanför kvälls- och morgongudstjänsterna. Konserten varar i ungefär en timme. 

Synpunkter?