Välj datum

Hökis Visrum Presenterar Bellman på krogen

Bellman på krogen

Ett sång-, poesi- och berättarprogram om nationalskalden Carl Michael Bellman framfört av

Staffan Wikström och Puch Magnus Olsson.

På Carl Michael Bellmans tid fanns det cirka 700 krogar i Stockholm. Staden hade ungefär 70 000 invånare. Det betydde en krog på var hundrade person. Krogen var viktig, där köptes varm mat. På grund av brandfaran var det endast de välbärgade som hade möjlighet att laga mat hemma. Vänner träffade man på krogen, inte i hemmen. Carl Michael Bellman skildrar och namnger cirka 115 olika krogar och värdshus i sina epistlar, sånger och övriga skrifter. Vi har valt ut tjugofem av dessa. Vi har besökt och fotograferat platserna. I vissa fall finns miljön kvar. I andra fall har krogarna rivits och nya miljöer byggts upp. Det var dock här det hände. Det var här tilldragelserna och ordväxlingarna ägde rum. Vi presenterar dessa miljöer och berättar om poetens relation till respektive krog och en del om krogens historia. Vi framför de epistlar och sånger som relaterar till dessa miljöer.

Vi serverar fika i pausen för 30:-
Vi öppnar kl 18.00 - kom och se vår fina Cornelisutställning!

Hjärtligt välkomna.

Köp biljetter
Synpunkter?