Välj datum

Mendelssohns violinkonsert på fiol och dragspel

Mendelssohns violinkonsert på fiol och dragspel

Nils-Erik Sparf, violin
Matti Andersson, dragspel.

Konserten är gratis för ungdomar tom 20 år.

Köp biljetter
Synpunkter?