Välj datum

Maze

Maze är en ljudinstallation och ett performance som resonerar och responderar på livets övergångar, livets cirklar. Utställningsrummet i Hägerstensåsens medborgarhus är omgjort till ett kontemplativt landskap med resonerande objekt. Du träder in i rummet och slår dig ner, mitt i vågor av ljud. Du omsluts av en kör av maskiner, i ett hav av skaldjurshybrider; natur, fossil, robot. Här är en kvinna. Någonting har hänt med henne och något är på väg att ske. Tiden går i cirklar och allt vänder tillbaka.
 
Verket består av tre stycken cykler, varje cykel varar i en timme. Under de tre timmarna kan du komma, gå och vända tillbaka som du vill.


Vi har valt att glömma det vi tror oss veta om teater, om dans, om samarbete, om musik, om teknologi, om gemenskap, om berättande, offentlighet, situation, händelse, intimitet, kropp och närvaro.
 
Vi lämnade dessa förutfattade meningar bakom oss för att finna dem på nytt.
 
Så, som så ofta är fallet inne i en labyrint, vi går bakåt för att komma framåt, i mer än en betydelse:
 
Vi drar oss tillbaka mot döden, för att lära oss hur vi kan leva.
 
Vi samlas så att vi återigen kan förstå teater.
 
Vi bekräftar ett vilande subjekt, så att vi kan återfå ett resonerande objekt.
 
Vi återtar kroppens skulpturala förmåga, för att få den att dansa.
 
Vi söker musikens ursprung i ljud, för att verkligen kunna lyssna på djupet.
 
Vi bjuder in dig, för att bli inbjuden av dig. Vi ser dig, för att bli sedda.
 
För det som en gång var, kommer att komma tillbaka igen, som nytt.
 
Åtminstone är det vår förhoppning.
 


Maze är skapat av Marie Topp (Köpenhamn) och Julia Giertz (Stockholm). De har samarbetat i över tio år och har en lång rad verk bakom sig. Deras praktiker möts i skärningspunkten mellan koreografi och ljudkonst. De har tillsammans med ljusdesigner Mårten K Axelsson och dramaturgen Igor Dobričić skapat ett säreget uttryck, där de genom omsorgsfull minimalism ger plats åt tidens rörelse. Verken har bland annat visats på MDT (Stockholm), Dansehallerne (KBH) Takkelloftet/Operaen (KBH), Kampnagel (Hamburg).
 
Maze är det andra verket i en serie, bestående av tre reflektioner över tid och existens, iscensatta i olika format, rum och temporaliteter. Verken tar upp relationen mellan den inre och yttre världen. En reflektion över vad tillvaron är, i en värld som faller samman.
 
Musik och elektronik: Julia Giertz
Koreograf och performer: Marie topp
Dramaturg: Igor Dobričić
Stränginstrument: Julia Giertz i samarbete med Felix Ahlberg Ericsson
Metallresonatorer: Samuel Norup
Programmering PD och Bela: John Chantler
Programmering Arduino: William Rickman
Producent: Carlos Calvo
Production: Visible Effects
Co-production: Milvus Artistic Research Center MARC
Residens: Hägerstensåsens medborgarhus (med stöd från Konstnärsnämnden) & Milvus Artistic Research Center (med stöd från Nordisk Kultur Kontakt)
Stöttat av: Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, Københavns Kommune och William Demant Fonden.
Presenteras i samarbete med ABF Stockholm
 


Bild: John Chantler

Köp biljetter
Synpunkter?