Välj datum

MUSAIKprojektet - Mega konsert i världsmusik Trosa

MULTUM / Trosa

lör 11 nov 2023 kl 18.00 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i november 2023.

En musikalisk mosaik som får dig att stanna i nuet, känna glädje och bara njuta!  På denna mega konsert får du möta världsmusik förhöjd med andra kulturella uttryck.
Flens Världsorkester får rummet att vibrera med sin musik, detta kommer bli årets händelse.

Idag är många av “musikvärldarna” långt ifrån varandra både fysiskt och i sitt konstnärliga arbete.

Det vi vill uppnå under dessa 3 år med MUSAIKprojektet är att skapa en “perrong” där vi alla kan stanna till, mötas och inspireras av varandra i ett sammanhang där olikheter som åldersgrupp, religion, politisk eller kulturell bakgrund är resursen som kommer påverka det konstnärliga innehållet. Detta gränsöverskridande arbetssätt blir en grogrund för inkludering och tvärkonstnärlig musik. Maffigt kommer det att bli!

Vi har FlenVärldsOrkester som lokomotiv, då deras stora erfarenhet kommer att säkerställa en hög musikalisk nivå ledda av orkesterledaren Lutte Berg.

Projektet ska göra minst en konsert i varje deltagande kommun här i Sörmland, där vi håller öppna repetitioner.
En konsert med genomtänkt scenografi, ljus och ljud är viktigt för att förmedla vår vilja att montera ner murar och istället bygga broar.
Det blir spännande möten! Alla som gillar glädje i musikaliskt format är målgruppen.

Musikalisk ledare                               Lutte Berg
Producent & Scenograf                     Nina Wande
Musikaliska arr och körövning         Gustav Andersson

 

Synpunkter?