Välj datum

MUSAIKprojektet - Mega konsert i världsmusik Vingåker

Slottsskolans Aula i Vingåker / Vingåker

fre 27 okt 2023 kl 19.00 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i oktober 2023.

En musikalisk mosaik som får dig att stanna i nuet, känna glädje och bara njuta!  På denna mega konsert får du möta världsmusik förhöjd med andra kulturella uttryck.
Flens Världsorkester får rummet att vibrera med sin musik och med Västra Vingåkers kyrkokör och unga artister från kulturskolan vid sin sida kommer detta bli årets händelse.

Idag är många av “musikvärldarna” långt ifrån varandra både fysiskt och i sitt konstnärliga arbete.

Det vi vill uppnå under dessa 3 år med MUSAIKprojektet är att skapa en “perrong” där vi alla kan stanna till, mötas och inspireras av varandra i ett sammanhang där olikheter som åldersgrupp, religion, politisk eller kulturell bakgrund är resursen som kommer påverka det konstnärliga innehållet. Detta gränsöverskridande arbetssätt blir en grogrund för inkludering och tvärkonstnärlig musik.

På denna perrong har vi med oss kulturskolan och Västra Vingåkers kyrkokör med på tåget. Maffigt kommer det att bli!
Vi har FlenVärldsOrkester som lokomotiv, då deras stora erfarenhet kommer att säkerställa en hög musikalisk nivå ledda av orkesterledaren Lutte Berg.

Projektet ska göra minst en konsert i varje deltagande kommun här i Sörmland, där vi engagerar de lokal kulturskolorna och kyrkokörerna är involverade under ledning av FlenVärldsOrkester. Vi håller öppna repetitioner.
En konsert med genomtänkt scenografi, ljus och ljud är viktigt för att förmedla vår vilja att montera ner murar och istället bygga broar.
Det blir spännande möten! Alla som gillar glädje i musikaliskt format är målgruppen.

Musikalisk ledare                               Lutte Berg
Producent & Scenograf                     Nina Wande
Musikaliska arr och körövning         Gustav Andersson

 

Synpunkter?