Välj datum

Ur det allmännas ruiner

Ställbergs gruva / Ställberg

lör 30 sep 2023 kl 13.00 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i september 2023.

Klicka här för att se arrangörens nuvarande evenemang.

Ur det allmännas ruiner – om platsernas, människornas och de stora ekonomiernas ras och rörelser.

En heldag vid Ställbergs gruva mellan kl 14.00 - 00.00. Samtal, poesi, finnisage, konsert, relaese NON tidskrift nr 3-4 och middag. 

Ruinen symboliserar förfallet, raset och undergången. Det är det som blir kvar när människorna lämnat platsen, något för de efterlevande att vårda, sörja för, vara nostalgiska över och försöka uttolka. Inte minst här, i Bergslagen, reser sig industriernas, folkrörelsernas och arbetarrörelsernas ruiner bland skogarna och bergen, som monument över hur arbetsgivarna med sitt kapital lämnade sina samhällen för att etablera sig i andra världsdelar.

Samtidigt pågår ett myller av liv i dess skuggor. Ruinen bär vittne om ett lämnande, men härbärgerar också möjligheten till en framtid, till ett efteråt, ett återtagande. Där nya berättelser kan ta plats, och nya former för organisering och gemensamhet upprättas.

Ställbergs gruva bjuder in till en heldag med samtal, läsningar, lägesrapporter, mat, konst och musik som på olika sätt förhåller sig till ruinen som symbol, i sin bredaste bemärkelse. Vi blickar både framåt och bakåt för att få syn på vilka folkrörelser som präglat och präglar Ljusnarsberg, Sverige och världen.

Programmet i korthet:

Samtal med företrädare för sju föreningar, studieförbund, kommunen, företagare och kulturarrangörer om att skapa ett gemensamt hus i Kopparbergs Folkets hus.

Lägesrapporter från verksamheter och föreningar i Bergslagen

Release för NON tidskrift nr 3-4 med tema ”Där vi stannar, dit vi ska  / Louis de Geer var här”

Finissage för sommarutställningen 2023, ”Här är det evinnerliga flödet”

Föreläsning om samlingslokalernas och kulturhusens historia och framtider utifrån Kungliga Konsthögskolans kurs ”1000 kulturhus”.

Läsning av författaren Ida Linde.

Gemensam middag

Konsert med gruppen XTC in the XIV

- Lunch 13.00-14.00 (köps på plats)
- Program inkl pauser 14.00 - 19.00
- Middag 19.00 - 20.30
- Konsert 20.30
- Ställbergs gruva stänger 00.00

 

För fördjiupat program se www.stallbergsgruva.se

 

Varmt välkomna!

Synpunkter?