Välj datum

Annam

aliasTEATERN / Vasastan

tor 21 sep 2023 kl 19.00 – AVSLUTAD
fre 22 sep 2023 kl 19.00 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i september 2023.

I föreställningen Annam (mat på sanskrit) vill duon DVE utforska människans strategier för att hantera livet. Föreställningen fokuserar på ätstörningar som lidande, beroende och som ett sätt att kontrollera världen. Egna erfarenheter av anorexi/bulimi mynnar ut i en föreställning där rörelse, musik och röst sammanflätas.

Annam är tänkt som ett kollage av situationer, tillstånd och drömmar. Uttrycket som eftersträvas är självbiografiskt, skamlöst privat, surrealistiskt, poetiskt och rått. Genom dansen, poesin och musiken - både live och förkomponerad - antyds situationer från ett liv präglat av strävan efter perfektion, andlig enhet och tvångstankar. 

Vår önskan är att Annam ska bidra till att öppna upp för samtal om, och öka förståelsen för en lidelse som hämmar många unga och vuxna från att leva ett “vanligt” liv då vardagen är fylld med ångest.

Ålder: för alla över 13

Dans, koreografi och text (fri tolkning och utdrag från Ett Drömspel): Pauline Reibell
Slagverk, komposition, musik, röst: Maria Bovin de Labbé
Ljus: Angela X Ariza
Dramaturgi: Sylvie Gehin Karlsson

 Tor 21 sept kl.19
 Fre 22 sept kl.19

Synpunkter?