Välj datum

Nacka Forum

Turnéer i Japan, USA, Panama samt runt i Europa har varit fantastiska, och hösten i Sverige 2023 ser ut att bli lika fantastiskt för Nacka Forum.

Nacka Forum grundades i slutet av 1900-talet i Stockholm och har sedan dess varit ett av landets mest eftertraktade och grooviga frijazzband som består av fyra av skandinaviens mest produktiva namn på jazzscenen.

Bandet går tillbaka till rötterna och kommer här spela både nytt och gammalt material i sin ursprungliga kvartettform.

Det enda förutsägbara med detta band är att konserten sannolikt kommer att vara oförutsägbar.

Så kom till konserten, om du vill få reda på och ta del av vad som händer!

 

Goran Kajfes - Trumpet, EVI m.m.

Jonas Kullhammar - Saxofoner m.m.

Johan Berthling - Kontrabas

Kresten Osgood - Trummor m.m.

https://nackaforum.bandcamp.com/

 

Nacka Forum was founded in the late 1900s in Stockholm and has since been one of the country's most sought-after and groovy free jazz bands consisting of four of Scandinavia's most prolific names on the jazz scene.

Tours in Japan, USA, Panama and around Europe have been fantastic, and autumn in Sweden 2023 promises to be just as fantastic.

The band goes back to its roots and will play both new and old material in its original quartet form. The only predictable thing about this band is that the concert is likely to be unpredictable. So come to the concert, if you want to find out and take part in what's happening!

Göran Kajfes - trumpet, EVI etc.

Jonas Kullhammar - saxophones etc.

Johan Berthling - Double bass

Kresten Osgood - drums

 

Källarbyns konsertverksamhet stöds av Kulturrådet, Stockholms Stad, Icebear Soundsystem, Studieförbundet Bilda

Köp biljetter
Synpunkter?