Välj datum

Gränslösa röster


Gränslös Frihet-

är en konsert med kören Gränslösa Röster som har samlat in röster om frihet i formen av körsånger och andra musikstycken från världens många hörn, efter inspiration av våra sångare som kommer från en mängd olika länder: Iran, Syrien, Ukraina, Sverige, Tyskland, Irland, Indien, Ryssland, Turkiet, USA , Irak m fl.

Kören har som vana att uttrycka och spegla aktuella händelser och därför har vi under året arbetat på tema ”FRIHET”.  Kören som startade 2015, består till cirka hälften av asylsökande/ nyanlända i Sverige och cirka hälften av personer som är etablerade i Sverige. Till urvalet av sånger har alltså medlemmarna bidragit. Vid våra repetitioner har vi förstått vikten av att höja rösten för frihet, och dela den smärta som det innebär att leva under ofria förhållanden.

Vi har ju förmånen att kunna uttrycka oss fritt! 

På den här konserten välkomnar vi vår eminenta gäst Helen Sjöholm, som kommer sjunga eget och även tillsammans med oss.

Nu bjuder vi också in er till den här upplevelsen!

Varmt välkommen!
 

Köp biljetter
Synpunkter?