Välj datum

Beethovens 9:e symfoni

Tyska S:ta Gertruds kyrka / Gamla Stan

lör 25 mar 2023 kl 17.00 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i mars 2023.

Klicka här för att se arrangörens nuvarande evenemang.

Beethovens nionde symfoni är förmodligen det mest kända musikaliska verk i den symfoniska genren och har inspirerat musiker, poeter, författare och konstnärer samt publik som inget annat symfoniskt verk. Det har gett upphov till många djupgående estetiska och filosofiska diskussioner och debatter. Sedan premiären i maj 1824 har ett konkret budskap förkunnats till alla människor: idén om glädje och det världsomspännande broderskapet mellan alla människor.

Orkester Filialen, S:ta Gertruds Kantorei, Haga Mottetkör

solister: Jessica Elevant (sopran), Ulrika Tenstam (alt), Klas Hedlund (tenor), Martin Lissel (baryton)

dirigent: Michael Dierks

Beethoven's 9th Symphony is probably the best-known composition in the symphonic music literature and has inspired musicians, poets, writers ,artists and audiences like no other work of symphonic music. It has triggered many profound aesthetic and philosophical discussions and debates. Since its premiere in May 1824, it has proclaimed a concrete message to people of good will: the idea of the joy and universal brotherhood of all people.

Orkester Filialen, S:ta Gertruds Kantorei, Haga Mottetkör

Soloists: Jessica Elevant (soprano), N.N. (alto), Per Sundström (tenor), Martin Lissel (baritone)

Conductor: Michael Dierks

Synpunkter?