Välj datum

Multiverse

(in english below)

Multiverse bjuder in till en fantasiresa, en hypnotisk och lekfull demonstration av kreativitet och objektsmanipulation!

Multiverse är en cirkusfabel, en värld av ljus, ljud och ting som flyter och dansar, skapar figurer lika mäktiga jättar. Vartefter som föreställningen vecklar ut sig, fylls ringen av bilder av planetkonstellationer, mineraler, elementär organisk skönhet och förstörelse, födelse och förintelse: ett universum som skapar och försvinner i och ur sig själv. Multiverse är en poetisk cirkusgest som hoppas på och söker nya former och tankerörelser vid framtidshorisonten.

Med och av Marie-Andrée Robitaille. Production: CirkusPerspektiv

Multiverse är en del av SKH Doktorand projektet ” Circus as practices of hope” och en del av ”Nomadic Circus gallery” med stöd från Stockholm Stad och Kulturrådet.  I samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola- SKH, Kristofferskolan, Kristofferscenen och Gävle Konstcentrum. 

Marie-Andrée Robitaille arbetar tvärvetenskapligt som cirkusartist med bakgrund inom samtida dans och cirkuskonst. Hon är för närvarande doktorand i performativa och mediebaserade praktiker i koreografi vid Stockholms konsthögskola (SKH). På SKH var hon biträdande professor och chef för kandidatprogrammet i Cirkus (2009-2018) där hon genomförde en rad konstnärliga forskningsprojekt som utforskade feministiska strategier och alternativa kompositionssätt inom cirkuskonst.

CirkusPerspektiv är ett produktionsbolag med säte i Stockholm. CP-produktioner inkluderar Gynoïde Project, Nordic Women in Circus Network, Nordic Innovative Juggling, Women in Circus Consortiums, Nomadic Circus Gallery och Multiverse.

Press och Bokning:

info@cirkusperspektiv.se

www.cirkusperspektiv.se

______

English

Multiverse invites you on a journey of imagination, a hypnotic and playful demonstration of creativity and object manipulation.

Multiverse is a circus fable, a world of light, sounds and matters flowing, spiralling and shaping like gentle giants. As the performance unravels, the ring fills with images of planetary constellations, minerals, elemental-biological ecological beauty and devastation, life and extinction; a universe folding and unfolding in and out of itself. Multiverse is a circus poetic gesture of hope for new forms and movements of thoughts to rise up at the horizon.

Multiverse is a part of "Nomadic Circus Gallery" and the Doctoral Project "Circus as Practices of Hope".

With and by Marie-Andrée Robitaille.

Marie-Andrée Robitaille is working transdisciplinary as a circus artist with a background in contemporary dance and circus arts. She is currently a doctoral candidate in performative and media-based practices in choreography at Stockholm University of the Arts (SKH). At SKH, she was assistant professor and head of the Bachelor program in Circus (2009-2018) where she conducted a series of artistic research projects which explored feminist strategies and alternative modes of composition in circus arts.

CirkusPerspektiv is a production company based in Stockholm. CP productions include Gynoïde Project, Nordic Women in Circus Network, Nordic Innovative Juggling, Women in Circus Consortium, Nomadic Circus Gallery and Multiverse.

Köp biljetter
Synpunkter?