Välj datum

Från trumslagarpojkar till svensk "gangsterrap” - en konstföreläsning

En föreläsning om hur väpnade konflikter och krig kommer till uttryck i vår samtidskultur, av Ida Kriisa, adjunkt på Konstfack och Kulturama, i samarbete med Teater Barbara.

Konst och kulturuttryck gör samhället synligt. Hur hanterar man uttryck som på olika sätt behandlar allvarliga teman? Hur tränar vi en kritisk läsning av konst som berör och engagerar?

Föreläsningen behandlar yttrandefrihet och konstens betydelse för demokratiska processer. Med fokus på samtida uttryck, med exempel ur ett brett spektrum från subkultur, dans och offentliga minnesmonument, finns 300 år av krig representerade, som avslutas med det svenska skjutvapenvåldet och invasionen av Ukraina. 

Fokus ligger inte på konflikternas komplexitet utan på hur konst och kultur relaterar till dem.

Föreläsningen har presenterats på Konstfack och för gymnasieungdomar, för pedagogisk personal, för myndigheter och inom kultursektorn. 

Dörrarna öppnar kl 17:30.
Efteråt erbjuds tillfälle till samtal och reflektion.
Dryck & tilltugg finns i foajébaren.
Inträde 120 kr går oavkortat till UNHCR.
Välkomna!

Köp biljetter
Synpunkter?