Välj datum

Ever losing

Ever losing
Fredag 7 oktober, kl 22.00, Guldfabriken, Hallvägen 32 
Lisen Pousette och Olivia Rivières duett kommer från en nödvändighet att utforska olika tillstånd av förlust och vad det är att förlora, vilket görs genom growling, en aggressiv vokalteknik som används i extrem metalmusik. De frigör sig från de estetiska klyschorna och maskulina kodifieringar som är förknippade med det, och knyter sina morrar till en dans som förenar deras kroppar i gester av delaktighet och tillgivenhet. Koreografin präglas av tysta pauser och upphävande av all rörelse, vilket välkomnar ekot av deras röster lika mycket som spåret av tillfällig passage i rymden.

Det här är en version av ett helt verk Ever Losing (2019) som är specialskrivet för Cinema Queer. 

Om Lisen Pousette och Olivia Rivière:
Lisen Pousette och Olivia Rivière är svenska dansartister baserade i Stockholm och Köpenhamn och har arbetat tillsammans sedan 2016. Deras verk är en koreografisk utveckling av alternativa sångtekniker och ett kontinuerligt utforskande av den klangfulla kroppen. I Ever losing samarbetade de med ljudkonstnären Gel (Karis Zidore), och i deras senaste verk DUNKEL (2022) ljudartist/ DJ Xuri (Susanne Benther Mouritsen). Deras nästa verk Spiritus har premiär 2023-24.

Medverkande:
Av och med Lisen Pousette & Olivia Rivière
Musik: Karis Zidore
Ljuddesign: Kristian Alexander
Kostym: Lisen Pousette & Olivia Rivière
Foto: Sophie Bäärnhielm Pousette


Ever losing
Friday 7 October, 22.00, Guldfabriken, Hallvägen 32 
Stemming from a need to explore different states of loss and what it is to be losing, Lisen Pousette and Olivia Rivière’s duet works through growling, an aggressive vocal technique used in extreamer metal music. They free themselves from the aesthetic clichés and masculine codifications associated with it, tying their growls to a dance that unites their bodies in gestures of complicity and affection. The choreography is punctuated by silent pauses and the suspension of all movement, welcoming the echo of their voices as much as the trace of ephemeral passage in space. 

This is a version of the full length piece Ever losing (2019), made specifically for Cinema Queer.

BIO
Lisen Pousette and Olivia Rivière are Swedish dance artists based in Stockholm and Copenhagen, and have been working together since 2016. Their work is a choreographic unfolding of alternative vocal-techniques and a continuous exploration of the sonorous body. In Ever losing they collaborated with sound artist Gel (Karis Zidore), and in their latest work DUNKEL (2022) sound artist/ DJ Xuri (Susanne Benther Mouritsen). Their next work Spiritus will premiere in 2023-24. 

Credits:
By and with Lisen Pousette & Olivia Rivière
Music: Karis Zidore
Sound engineer: Kristian Alexander
Costumes: Lisen Pousette & Olivia Rivière
Photo: Sophie Bäärnhielm Pousette

Köp biljetter
Synpunkter?