Välj datum

Queer Art Fest Stockholm 2022

Terminalen (byggnad innan Fotografiska om kommer från Slussen) / Södermalm

lör 24 sep 2022 kl 17.00 – AVSLUTAD
sön 25 sep 2022 kl 17.00 – AVSLUTAD

+++QUEER ART FEST STOCKHOLM+++ (English below!)

LÖRDAG 24/9 kl 13-02

+++

13.00-19.00 // Under dagen finns café, pyssel för barn, sagostund, film, KONSTUTSTÄLLNINGAR av Jesper Bror Palmqvist, Berto Lee, KONSTMÄSSA med Stormkonst, Charlie Lennartsson, Andrea Monster, Mike Wei, Jonathan Danzer, Drömsyskon, Ben och Sten
, Dockhaveri Förlag
13.00-17.00 // Speciellt för BARN: Pysselhörna, workshop och sagostund med Ana Rodriguez!

+++

13.00-20.00 // Det kommer även finnas TATUERING av Faith Philips, Cee Burgundy, Bahio Diaz, Amy Björnestrand, Sof Lu, Ezra Valentin, Leon Halldén,Big Boy 247. För info och bokningar skriv direkt till artist!

+++

13.30 // Samtal om Queer Tatuering med Faith Philips från Wish Me Luck Tattoo (Chicago). Faith är aktivist och grundare av den första Svarta och Trans tatueringsstudion i Chicago, i samtal med Sara Swanson om tatuering och vad det betytt för henne.

14.00 // Sagostund -Ana Rodriguez berättar en novell där Prick och Fläck möter Cirkusen och det händer mycket oväntat. Det blir även en workshop där du är välkommen att göra jongleringsbollar och även lite ansiktsmålning! 
14.40 // Samtal om kink, bdsm, sexpositiva sammanhang för queera i Sverige. Andi Malm, Thamine Mossavion aka "Prinssessan T" och Eden Lost samtalar med varandra och publiken om begär, njutning, och vilka förväntningar som riktas mot olika kroppar. Om hur det ser ut idag och vilka platser vi vill skapa och uppleva. På engelska.


+++

17.00 // Paus. Biljett behövs!

18.00// Ylva Emel Karlsson läser ur första kapitlet av den svenska översättningen av Stone Butch Blues (av Leslie Feinberg), utgivet av Dockhaveri Förlag!

18.30 // MAJA DARKEST KARLSSON

19.30 // DRAG! Perfomance av DRAMA KINGS, EDEN LOST, HASARD LE SIN, PUNK LETTERS, JAFAR the SUPERSTAR
20.30 // rip ME
21.30 // CNIDARIEL

22.30 // (CO)OPULENCE COLLECTIVE live performance

+++

23.00 // DJs Karani, Tamam, Dgeral
 
 
———————————————
 
 
SÖNDAG 25/9 kl 13-23
+++
13.00 // Trans Fest Stockholm bjuder in till Trans Fest Queer Art Fika, välkomna!
+++
13.00-19.00 // Under dagen finns café, pyssel för barn, sagostund, film, KONSTUTSTÄLLNINGAR av Jesper Bror Palmqvist, Berto Lee, KONSTMÄSSA med Stormkonst, Charlie Lennartsson, Andrea Monster, Mike Wei, Jonathan Danzer, Drömsyskon, Ben och Sten, Dockhaveri Förlag
13.00-17.00 // Speciellt för BARN: Baby Rave! Pysselhörna, workshop och sagostund med Ana Rodriguez!
+++
13.00-20.00 // Det kommer även finnas TATUERING av Faith Philips, Cee Burgundy, Bahio Diaz, Amy Björnestrand, Sof Lu, Ezra Valentin, Leon Halldén,Big Boy 247. För info och bokningar skriv direkt till artist!
+++
13.00 // Baby Rave! Alla små är välkomna att dansa med sina vuxna!
14.00 // Sagostund -Ana Rodriguez berättar en novell där Prick och Fläck möter Cirkusen och det händer mycket oväntat. Det blir även en workshop där du är välkommen att göra jongleringsbollar och även lite ansiktsmålning! 
14.00 // QUEERA FAMILJER -samtal mellan tre föräldrar Cal Orre, Andie Pirata och Samuel Girma!
15.00 // Asylrätt för HBTQI-personer. Samtal med Jasmine Qazbegi om hbtqi-personers rätt till skydd i Sverige, den svenska asylprocessen, hur asylprövningen ser ut och vilka utmaningar som finns. 
16.00// Adiosa Flipflop Service. Har du en person eller en situation som lämnats oavslutad? Vill du få hjälp att klippa dina känslomässiga band med ett gammalt ex, en unken plats eller familjemedlem? Välkommen att göra upp med dina gamla spöken tillsammans med två queera dödsdoulor! Ta med dig ett föremål som representerar personen eller platsen du vill avsluta: en foto, en strumpa eller en lapp med ett namn. Tänk på att du kommer lämna det du tar med dig hos  doulorna så ta inte med något som du vill få tillbaka.
+++
17.00 // Paus. Biljett behövs!
18.00 // POESI av/med THANDO FUZE och HOPE NETSHIVHAMBE (Sydafrika)
19.00 // EIDO AL FAKIR
20.00// HARA ALONSO
21.00 // Kaffe Kaka Karaoke
+++

xxxxxxxx

 

SATURDAY 24/9 at 13-02
+++
13.00-19.00 // During the day there is café, crafts for children, story telling, film, ART EXHIBITION by Jesper Bror Palmqvist, Berto Lee, ART FAIR with Stormkonst, Charlie Lennartsson, Andrea Monster, Mike Wei, Jonathan Danzer, Drömsyskon, Ben och Sten, Dockhaveri Förlag
+++
13.00-17.00 // Especially for CHILDREN: Craft corner, workshop and story telling with Ana Rodriguez!
+++
13.00-20.00 // There will also be TATTOOING by Faith Philips, Cee Burgundy, Bahio Diaz, Amy Björnestrand, Sof Lu, Ezra Valentin, Leon Halldén, Big Boy 247. For info and bookings write to each artist!
+++
13.30 // Conversation about Queer Tattooing with Faith Philips from Wish Me Luck Tattoo (Chicago). Faith is an activist and founder of the first Black and Trans tattoo studio in Chicago, in conversation with Sara Swanson about tattooing and what it means to her.
14.00 // Story telling -Ana Rodriguez tells a short story where Prick och Fläck meet the Circus and a lot of unexpected things happen. There will also be a workshop where you are welcome to make juggling balls and even some face paint!
14.40 // Talk about kink, bdsm, sex-positive contexts for queer people in Sweden. Andi Malm, Thamine Mossavion aka ”Prinssessan T” och Eden Lost talk to each other and the audience about desire, pleasure, and what expectations are directed at different bodies. About how it looks today and which places we want to create and experience. In English.
+++
17.00 // Break. Ticket required from this moment!
18.00// Ylva Emel Karlsson reads from the first chapter of the Swedish translation of Stone Butch Blues (by Leslie Feinberg), Dockhaveri Förlag!
18.30 // MAJA DARKEST KARLSSON
19.30 // DRAG! Performance by DRAMA KINGS, EDEN LOST, HASARD LE SIN, PUNK LETTERS, JAFAR the SUPERSTAR
20.30 // rip ME
21.30 // CNIDARIEL
22.30 // (CO)OPULENCE COLLECTIVE live performance
+++
23.00 // DJs Karani, Tamam, Dgeral
———————
.
.
SUNDAY 25/9 at 13-23
+++
13.00 // Trans Fest Stockholm invites you to the Trans Fest Queer Art Coffee, welcome!
+++
13.00-19.00 // During the day there is café, crafts for children, story telling, film, ART EXHIBITION by Jesper Bror Palmqvist, Berto Lee, ART FAIR with Stormkonst, Charlie Lennartsson, Andrea Monster, Mike Wei, Jonathan Danzer, Drömsyskon, Ben och Sten, Dockhaveri Förlag
+++
13.00-17.00 // Especially for CHILDREN: Craft corner, story time with Ana Rodriguez!
+++
13.00-20.00 // There will also be TATTOOING by Faith Philips, Cee Burgundy, Bahio Diaz, Amy Björnestrand, Sof Lu, Ezra Valentin, Leon Halldén, Big Boy 247. For info and bookings write to each artist!
+++
13.00-14.00 // Baby Rave! The smallest are very welcome to dance with their grown ups!
14.00 // Story telling -Ana Rodriguez tells a short story where Prick och Fläck meet the Circus and a lot of unexpected things happen. There will also be a workshop where you are welcome to make juggling balls and even some face paint!
14.00 // QUEER FAMILIES -a conversation between three parents Cal Orre, Andie Pirata och Samuel Girma!
15.00 // Asylum rights for LGBTQI people. Conversation with Jasmine Qazbegi about LGBTQ people’s right to protection in Sweden, the Swedish asylum process, what the asylum process looks like and what challenges there are. In English
16.00// Adiosa Flipflop Service. Do you have unfinished business with a person or a situation? Would you like some help to cut the emotional strings to an old ex, a disturbing place or a family member? Welcome to free yourself from old tormentors together with two queer death doulas! Bring an object that represents the person or the place that is bothering you: a photo, an old sock or their name on a piece of paper. You won’t get your object back so don’t bring anything you would like to keep.
+++
17.00 // Break. Ticket required from now.
18.00 // POETRY by/with THANDO FUZE and HOPE NETSHIVHAMBE (South Africa)
19.00 // EIDO AL FAKIR
20.00// HARA ALONSO
21.00 // Kaffe Kaka Karaoke
+++
———————
With support from the Culture Council, Stockholm City, ABF Stockholm.

Synpunkter?