Välj datum

Välkommen till förorten - konferens i Gottsunda 2022

 

KONFERENS I GOTTSUNDA KULTURHUS

Kultur i förort. En konferens för samtal om kultur, förort och den ojämlika brottsligheten. Tillsammans ska vi göra en tankeövning i vad Paolo Freire och Augusto Boal sagt om de kommit på besök till Gottsunda idag, hur kan deras förtrycktas pedagogik och teater appliceras på samhället.

Medverkar gör bland annat Nicolas Lunabba, Irene Molina och Felipe Estrada.

30 augusti 2022, Gottsunda Kulturhus

 

PROGRAM

10.00 kaffe, macka och mingel

10.30 Inledning, Välkommen till förorten

11.00 Paolo Freire och Augusto Boal i förorten
Vad hade Paolo Freire och Augusto Boal sagt om debatten om förorten, vad hade de sagt och gjort kring situationen i förorten och i dessa omkringliggande samhälle.

Samtal: Patricia Lorenzoni författare, forskare på Cemfor och America Vera-Zavala, verksamhetsledare på Gottsunda Dans & Teater .

12.00 Den ojämlika brottsligheten
Felipe Estrada är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Föreläsningen presenterar aktuell svensk och internationell forskning om brottsutvecklingen samt vilka åtgärder som är lovande och vilka som kan vara skadliga för att påverka vägarna in och ut ur brottslighet.  
 

13.00 Lunch
 

14.00 En ort för alla i en stad för alla
Medverkande: Irene Molina, professor i urbana studier, Viviane Obaid, företagare. Fler medverkande tillkommer.

15.00 Blir du ledsen om jag dör
Nicolas Lunabbas Sommar i P1 2021 hyllades för sitt mänskliggörande av unga som hamnar i våldsspiraler. Programmet byggde på ett utdrag ur det som nu blir hans debutbok. Lunabba är mångfaldigt prisad för sitt arbete med barn och unga. Han är verksamhetsansvarig på organisationen Helamalmö och en stark röst i samhällsdebatten. Samtalet leds av America Vera-Zavala

16.00 Avslutning

 

Enklare tilltugg kommer att serveras. Lunch finns at köpa i någon av caféerna, butikerna eller restaurangerna som finns i anslutning till kulturhuset.

Evenemanget äger rum i Gottsunda kulturhus. Specifikt rum/scen för varje programpunkt kommer att informeras på plats under dagen.

Köp biljetter
Synpunkter?