Välj datum

Folkmusikkonsert i Lövstabruks kyrka lördagen den 28 maj kl 15

Folkmusikkonsert med de två virtuoserna Torbjörn Näsbom och Josefina Paulson, nyckelharpa, och organist Lukas Arvidsson, Cahmanorgeln
 

i Lövstabruk finns, förutom den välkända 1700-talsmusiken och den berömda barockorgeln, också en levande folkmusiktradition. Det är därför en stor glädje att få presentera ett program där nyckelharpans och orgelns toner möts, särskilt som de medverkande är väl förtrogna med såväl barockens som folkmusikens klanger. 

 

Arrangör: Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns Vänner i samarbete med Tierps Pastorat 

www.leufstacahman.com

Köp biljetter
Synpunkter?