Välj datum

Det får bära eller brista av Circus By Me | CirkusMania Festival

Kristofferscenen / Bromma

fre 18 feb 2022 kl 19.00 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i februari 2022.

Med avstamp i sina egna släkthistorier utforskar sex kvinnliga parakrobater gränslandet mellan att bära och att brista. Tyngd och lätthet. Styrka och skörhet. Glädje och sorg.

Föreställningens tematik har sin utgångspunkt i de fysiska arbetsuppgifter som kvinnor haft under det senaste århundradet: Bära barn, potatissäckar, kastruller, vatten- och mjölkkannor, barnvagnar, matkassar, ved, tvätt … och fler barn. På scenen byggs mänskliga pyramider och artisterna flyger genom luften i imponerande akrobatiska koreografier, allt i nycirkusens innovativa anda och till tonerna av samtida folkmusik. Men kommer det att bära eller brista? 

Circus By Me bjuder på nycirkus med parakrobatik som specialitet. Korsar olika konstformer som kontaktimprovisation, modern dans, keramik och teater och använder kultur som medel för en bättre värld.

Föreställning: Det får bära eller brista  | 60 min.
Idé och koncept: Circus By Me
Regi: Åsa Johannisson
Akrobater: Anna Nerman Sylla, Katja Kortström, Linda Petersson, Rebecka Nord, Seela Wanvik & Signe Veinholt Komposition: Anna Cederquist
Musiker: Anna Rynefors, Anna Cederquist
www.baraellerbrista.com

Om Kristofferscenen:
Kristofferscenen är västerorts scen för cirkus och scenrummet ligger i den unika huvudbyggnaden på Kristofferskolan vid Brommaplan. Huset är ritat av arkitekten Erik Asmussen och byggdes 1966. Scenverksamheten drivs av Föreningen Kristofferscenen i samarbete med CirkusPerspektiv, Kristofferskolan och Kristofferskolans byggnadsstiftelse. Vi vill utveckla verksamheten långsiktigt och erbjuda ett brett utbud av cirkus med hög konstnärlig kvalité till alla i Stockholm och västerort. Med stöd av Stockholm stad, Region Stockholm och Kulturrådet. Läs mer på: www.kristofferscenen.se

Om CirkusMania 2022 | Stor-Stockholms Cirkus Festival
CirkusMania är Stockholmsregionens årliga cirkusfestival som samlar scener och kompanier för att tillsammans bjuda på galet mycket cirkus och visa hur spännande, kreativ och varierad cirkus kan vara!
Läs mer på: www.cirkusmania.se

 

ENGLISH

Drawing from their own family histories, six female acrobats explore the borderline between bearing and breaking. Weight and lightness. Strength and fragility. Joy and sorrow. The themes of the show are based on the physical tasks women have had to perform over the last century: carrying children, potato sacks, pots, water and milk jugs, prams, food bags, firewood, laundry ... and more children.
On stage, human pyramids are built and performers fly through the air in impressive acrobatic choreographies, all in the innovative spirit of neo-circus and to the tune of contemporary folk music. But will it last or break?

Circus By Me offers new circus with pair acrobatics as its speciality. Crossing different art forms such as contact improvisation, modern dance, ceramics and theatre, it uses culture as a means for a better world.

Synpunkter?