Välj datum

Come in and stay a while

St Görans kyrka / Stockholm

tor 28 okt 2021 kl 19.00 – AVSLUTAD

Torsdagen den 28 oktober kl 19.00
Sankt Görans kyrka
Klasserna 5AB och 8AB
Karin Alván, dirigent
Magnus Bergman, ackompanjatör

Synpunkter?