Välj datum

Queer Art Fest Stockholm 2021

Nya Rågsved Folkets Hus / Rågsved

lör 25 sep 2021 kl 17.00 – AVSLUTAD
sön 26 sep 2021 kl 17.00 – AVSLUTAD

+++QUEER ART FEST STOCKHOLM+++ (English below!)

25+26e september fylls Nya Rågsved Folket Hus av konstutställning, konstmässa, performance, musik, dj´s, tatuering!! Av queers för queers! Gratis och fritt inträde (i mån av plats pga corona restriktioner) under dagtid 13.00-17.00, lördag från kl 17.00-01.00 och söndag från kl 17.00-22.00 kostar det 150 kr! Endast 50 biljetter per kväll, enbart förköp av biljetter! 
TAMI T har STÄLLT IN pga personlig situation. Om du enbart köpt biljett för att se Tami T erbjuder vi såklart återköp, skriv till info@kulturbiljetter.se så snart som möjligt så att någon annan får chans att komma!

-Obs, Tider och detaljer för uppträdanden etc är ungefärliga och kommer ändras något när vi närmar oss, så håll koll på www.queerartfeststhlm.com! Tänk på att vi fortfarande lever i pandemi -det finns flera fina toaletter där vi kan tvätta händer, fullt med handsprit och vi rekommenderar att använda munskydd när vi är nära varandra (kommer att finnas extra), och håll er såklart hemma vid minsta symptom!

Tillgänglighet: Det finns hiss upp till lokalerna och större toalett på Nya Rågsved Folkets Hus.

 

-------LÖRDAG 25/9 kl 13-01-------

+++

Kl 13.00-19.00 // Under dagen finns det café, pyssel för barn, kortfilmer, KONSTUTSTÄLLNING av Tee Fergus och Heidi Sincuba samt KONSTMÄSSA med Ruhani, Hanna Böhm, Hinvex, Drömsyskon, Stormkonst, Uresa (bara söndag), StaDemonia Queer Konst, NailEd (bara söndag)
Kl 13.00-17.00 // Speciellt för BARN: Pysselhörna. Sagostund ur boken Julian är en sjöjungfru med Ana Rodriguez kl 14.30 och Käpphäst med Blixa kl 15 (ta med egen eller låna!)

+++

Kl 13.00-20.00 // Det kommer även finnas TATUERING av Tee Fergus, Touka Voodoo, Sam Wild, Alex Cfourpo, Leon Halldén. För info och bokningar skriv till varje artist, mer info och kontakt finns på www.queerartfeststhlm.com

+++

13.30 // Samtal om Queer Tatuering. Hålls på engelska.

14.30 // Sagostund för barn med Ana Rodriguez

15.00 // Käpphäst för barn med Blixa (ta med din egen eller låna!)

15.00 // Filmvisning INSTINCT av Marit Östberg, Ester-Martin Bergsmark, Mad Kate, Adrienne Teicher. Filmen följs av samtal mellan Marit Östberg, Ester Martin Bergsmark och Madde från (wish)porn club.

16.00 // Samtal om BDSM-scenen och kink i Sverige för queera kvinnor och transpersoner. Ann-Sofie (ordförande för separatistiska BDSM-klubben Wish) pratar med Andi Malm och publiken om våld, begär, njutning, och vilka förväntningar som riktas mot olika kroppar. Med Andi Malm, jobbar med hbtq hälsa och idrott, sjuksköterskestuderande som vill inrikta sig mot sexologi, jobbar med sexuell hälsa projekt för RFSL och RFSU, senast aktuell med transkalendern 2021 tema idrott. Modereras av Sanna, sekreterare Club Wish. På engelska.

+++

18.00 // Presentation

18.15 // ARI KORRALES (performance)

18.45 // HINVEX (live musik)

19.45 // DRAGKINGS! Performance med GARRY och THOMAS, FRED ROCKHARD och BJÖRN ENSOWER, LEDDIE MERKINY, EDEN LOST, VALERIA BUTCHARNAS BUTCH

21.00 // BUTCHER QUEEN (Performance)

21.30 // RiP ME

22.00 //  JUCK!

+++

22.30 DJs PAULINHX (female:pressure-Organ' Phantom), FIGKOTT (QReclaim / Athens-Berlin), DGERAL(Sweat), VJ Marit Östberg

 

-------SÖNDAG 26/9 kl 13-22-------

+++

Kl 13.00 // Trans Fest Stockholm bjuder in till Trans Fest Queer Art Fika, välkomna!

+++

Kl 13.00-19.00 // Under dagen finns det café, pyssel för barn, kortfilmer, KONSTUTSTÄLLNING av Tee Fergus och Heidi Sincuba samt KONSTMÄSSA med Ruhani, Hanna Böhm, Hinvex, Drömsyskon, Stormkonst, Uresa (bara söndag), StaDemonia Queer Konst, NailEd (bara söndag)
Kl 13.00-17.00 // Speciellt för BARN: Pysselhörna. Kl 14.30 sagostund med Ana Rodriguez

+++

Kl 13.00-20.00 // Det kommer även finnas TATUERING av Tee Fergus, Touka Voodoo, Sam Wild, Alex Cfourpo, Leon Halldén. För info och bokningar skriv till varje artist, mer info och kontakt på www.queerartfeststhlm.com

+++

14.00 // Generationer av queera begär -Interaktivt runda bordet-samtal om generationer av queers, identitet och community 

14.30 // Sagostund för barn med Ana Rodriguez

15.00 // Samtal politisk situation i Sverige. TBA.
+++

17.00 // POESI. YOLANDA BOHM presenterar poeter följt av öppen scen! Inbjudna poeter Judith Kiros, Abul Kalam Azad och Paloma Haldén

18.00 // MANDY RICH

18.45 // STORM DUNDER

19.30 // TRYPAS CORASSAO+MISS IMMIGRATION!

20.00 //  ADRIAN PRODIGY presenterar the Horror Night MINI BALL!!

+++

21.00 // DJs  DJANA och DJ DIESELDANNO

 

INFO IN ENGLISH:

+++QUEER ART FEST STOCKHOLM+++

25+26th of September Nya Rågsved Folkets Hus will be filled with Art Expo, Art Fair, Performances, Music, DJs & Tattoos!! By Queers for Queers! Free entrance day time 13.00-17.00 hs (following the limitations of health department, meaning we might have to close entrance if too many ppl). From 17.00-01.00 hs 150 kr/day. Only 50 entrances per day, only presale. 
TAMI T had to CANCEL for personal reasons. If you only bought your ticket to see Tami T, you will of course be offered repurchase. In that case, write to info@kulturbiljetter.se as soon as possible so someone else has the chance to come!

-Note that times and info can be changed somewhat, so check again when we get closer at www.queerartfeststhlm.com!! We still live with pandemy. Think about your hand hygiene -There are several nice wc at Rågsved and lots of hand sanitizers, we recomend using face mask when close to others (we will have extra if needed) and of course stay home if you have symptoms!

Accessibility: Nya Rågsved Folkets Hus has elevator up to the venue and one bigger WC. For further information write to queerartfeststhlm@gmail.com
 

-------SATURDAY 25/9 13-01 hs-------

+++

13.00-19.00 // During the day you find café, kids corner, short films, ART EXPO by Tee Fergus och Heidi Sincuba and ART FAIR with Ruhani, Hanna Böhm, Hinvex, Drömsyskon, Stormkonst, Uresa (only Sunday) ,StaDemonia Queer Konst, NailEd (only Sunday)
13.00-17.00 // Specially for CHILDREN: Kids corner. At 14.30 hs Storytelling from the book Julian is a Mermaid with Ana Rodriguez! At 15 hs Hobby horse (käpphäst) with Blixa (bring your own or use one of Blixa´s!)

+++

Kl 13.00-20.00 // There will aslo be TATTOOING by Tee Fergus, Sam Wild, Touka Voodoo, Alex Cfourpo, León Hallden. For info and bookings write to each artist, more info www.queerartfeststhlm.com

+++

13.30 // Conversation about Queer Tattooing, with the tattoo artists participating in our small tattoo fair. In English.

14.30 // Storytelling for children with Ana Rodriguez

15.00 // Screening of INSTINCT by Marit Östberg, Ester-Martin Bergsmark, Mad Kate, Adrienne Teicher. 
- After the film Q&A with Marit Östberg and Madde from (wish)porn club. In English.

16.00 // Conversation about BDSM-scene and kink in Sweden for women and trans people. Ann-Sofie (board of separatist BDSM Club Wish) talks with Andi Malm and the audience about violence, desire, lust and expectations towards different bodies. Andi Malm is working with LGBTQ health and sports, nursing student who want to focus on sexology, working with sexual health projects for RFSL and RFSU, most recently with the trans calendar 2021 theme sports. Moderated by Sanna, secretary Club Wish. In English.

+++

18.00 // Presentation

18.15 // ARI KORRALES (Performnace)

18.45 // HINVEX (Live Music)

19.45 // DRAGKINGS! Performance by GARRY och THOMAS, FRED ROCKHARD och BJÖRN ENSOWER, LEDDIE MERKINY,  EDEN LOST, VALERIA BUTCHARNAS BUTCH

21.00 // BUTCHER QUEEN (Performance)

21.30 // RiP ME

22.00 // JUCK!

+++

22.30 // DJs PAULINHX (female:pressure-Organ' Phantom), RASUUL (Slut Rave) FIGKOTT (QReclaim / Athens-Berlin), DGERAL (Sweat), VJ MARIT ÖSTBERG

-------SUNDAY 26/9 kl 13-22-------

+++

13.00 // Trans Fest Stockholm becomes Trans Fest Queer Art Fika!

+++

13.00-19.00 // During the day you find café, kids corner, short films, ART EXPO by Tee Fergus and Heidi Sincuba and ART FAIR with Ruhani, Hanna Böhm, Hinvex, Drömsyskon, Stormkonst, Uresa (only Sunday), StaDemonia Queer Konst, NailEd (only sunday
13.00-17.00 // Specially for CHILDREN: Storytelling from the book Julian is a Mermaid, with Ana Rodriguez!

+++

13.00-20.00 // There will aslo be TATTOOING by Touka Voodoo, Tee Fergus, Sam Wild, Alex Cfourpo, León Hallden. For info and bookings write to each artist, info at www.queerartfeststhlm.com

+++

13.30 // Generations of queer cravings -Interactive round table conversation about generations of queers, identity and community

14.30 // Storytelling for children by Ana Rodriguez

15.00 // Conversation about the political situation for HBTQI+ people in Sweden.TBA.

+++

17.00 // POETRY. YOLANDA BOHM presents poets followed by open scene! Invited artists Judith Kiros, Abul Kalam Azad och Paloma Haldén Román

18.00 // MANDY RICH

18.45 // STORM DUNDER

19.30 // TRYPAS CORASSAO + MISS IMMIGRATION

20.00 // ADRIAN PRODIGY presents the Horror Night MINI BALL!! 

+++

21.00 // DJs DJANNA and DIESELDANNO

-------------------------------

Med stöd från Kulturrådet, Stockholms Stad, Region Stockholm, ABF Stockholm.

Synpunkter?