Välj datum

Vocal Dance Workshop with Anka Draugelates

Gnesta Waldorfskola / Gnesta

sön 8 sep 2019 kl 10.30 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i september 2019.

ENG: Vocal Dance

Refine your connection to the physical and emotional body and use that connection as a portal to liberate your spirit through your voice. Locate your inner music and from there, witness the movements which arise and present to you - the moment. Sounds emerge and merge you with others in time-tested exercises.

Anka Draugelates sings while she plays viola - like a guitar, in complex rhythms, or bowed classically. Her songs, compositions and improvisations cross all styles and burst with joy. Draugelates' extraordinary vocal variety, her presence, and devotion to music focuses the audience and leads them into imaginary spaces.

www.anka-draugelates.de

(workshop in English)

SWE: Röstworkshop

Fördjupa din förståelse av kroppens rörelser och känslor, och låt den bli en portal för att befria din ande genom rösten. Ljud uppstår, som förbinder dig med omgivningen; beprövade övningar leder dig fram till din inre musik. Rörelser föds, för att ge dig - nuet. 

Anka Draugelates’ konserter bygger på sång och altviolin. Instrumentet använder hon som en gitarr i sammansatta rytmer, eller spelar på klassiskt vis med stråke. Hennes vokala spännvidd når utöver det vanliga i genrebrytande sånger, kompositioner och improvisationer som lyser av musikalisk glädje. Anke Draugelates’ hängivelse bjuder in publiken till fokuserad närvaro i ett imaginärt rum.

www.anka-draugelates.de

(workshop på engelska)

(info text for kulturbiljetena)

***

Part of ANTENN ljudkonstfestival | sound art festival 

The festival takes place on 7th-8th September 2019 at Vattentornet (the old water tower) in Gnesta.

More info + full 2019 programme visit: www.ljudtornet.org

With support from Musikverket, Kulturrådet and Gnesta Kommun. In collaboration with Föreningen Gnesta Vattentorn, Sörmlands Museum and Studiefrämjandet.

Synpunkter?