Välj datum

Kulning Workshop with Karin Lindström Kolterud

Gnesta Waldorfskola / Gnesta

sön 8 sep 2019 kl 12.15 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i september 2019.

ENG: 

Kulning is an old herding technique that was previously used in mountain farms to communicate over long distances. The voice is used in a high, strong and very powerful tonal range.

Through this 1½ hour introduction to the Kulning, with careful voice warm-ups and playful voice relaxing exercises, we will call on our powerful voices. Note: You do not need to be able to sing to kula, but use your own unique voice. No prior knowledge is needed, just curiosity & courage!

Karin Lindström Kolterud is a tradition folk singer with roots in Sörmland and Norwegian Valdres, and has for several years been leading courses and workshops in folk singing and Kulning. She has studied at the Royal College of Music - an education in music and health - where her research exploring the Kulning as practice for wellness.

"Kulning is to be present in the moment and to trust in its inherent power. To dare to take space with ones voice! "

Website: www.kularkraft.se

(workshop in Swedish with  English translation as neccessary)

SWE:

Kulning är en gammal lockteknik som förr användes på fäbodarna för att kommunicera över långa avstånd. Då används rösten i ett högt och starkt, mycket kraftfullt tonläge.

Under 1½ timma får du en introduktion till kulning, och genom noggrann röstuppvärmning och lekfulla avslappnande röstövningar lockar vi fram våra kraftfulla röster. Obs! Du behöver inte kunna sjunga för att kula, utan använder din unika röst. Inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhet & mod! 

Karin Lindström Kolterud är traditionsbärande folksångerska med rötter i Sörmland och norska Valdres, och leder sedan flera år kurser och workshops i folksång och kulning. Hon har studerat på Kungliga musikhögskolan - utbildningen musik och hälsa - där specialarbetet bestod i att utforska kulningen som friskvård.

”Kulning är att vara närvarande i nuet och lita till sin inneboende kraft. Att våga ta plats med sin röst!"

Hemsida: www.kularkraft.se

(workshop på svensk med engelska översättning vid behov)

***

Part of ANTENN ljudkonstfestival | sound art festival 

The festival takes place on 7th-8th September 2019 at Vattentornet (the old water tower) in Gnesta.

More info + full 2019 programme visit: www.ljudtornet.org

With support from Musikverket, Kulturrådet and Gnesta Kommun. In collaboration with Föreningen Gnesta Vattentorn, Sörmlands Museum and Studiefrämjandet.

Synpunkter?