Välj datum

Björn Ola Lind, Johan Nilsson & Mikael Öberg

Vattentornet / Gnesta

lör 7 sep 2019 kl 18.00 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i september 2019.

ENG:

Organic, electronic and mythological

With a strong interest in transformation Björn Ola Lind’s artistic practice engages in the borderland between body and landscape. In meetings with indigenous peoples and their animistic worldviews and myths, this dividing line has become more and more blurred. Transitions between life and death, boundaries between place and sound, place and spirit, place and body are constantly recurring themes.

Johan Nilsson has explored contact improvisation and dance for over 10 years. He brings dance together with phenomena in nature, finding connections to spirals, rhythms, evolution and the various elements through his work as a biodynamic gardener. “I enjoy using the imagination and have a fascination for details, both as a tool for creating my own dance and as a guide in contact with others. In contact improvisation, I relate to space and weight shifts. I definitely enjoy taking some risks. "

Mikael Öberg is an internationally active narrator, often working in collaboration with musicians and artists. His narrative style is largely based on energy and physical expression. Among his themes are Nordic mythology in Indian Pandvani style, Kalevala in Swedish and mythological salons. Between his appearances he travels to countries such as Iceland, India and Morocco to study source texts or experience ancient, unbroken narrative traditions.

Websites:

Björn Ola Lind

https://ateljelighthub.wixsite.com/lighthub

http://www.mikaeloberg.se/

SWE:

Organiskt, elektroniskt och mytologiskt

Björn Ola Lind har i sin konst en starkt intresse för transformation; en blick för när det uppstår en laddning i gränslandet mellan kropp och landskap. I möten med olika ursprungsbefolkningar och deras animistiska världsbilder och myter har denna skiljelinje mer och mer suddats ut. Övergångar mellan liv och död, gränser mellan plats och ljud, plats och ande, plats och kropp är ständigt återkommande teman. 

Johan Nilsson har utforskat kontaktimprovisation och dans under 10 år. Han binder också samman dansen med fenomen i naturen, och finner kopplingar till spiraler, rytmer, evolutionen och de olika elementen genom sitt arbete som biodynamisk trädgårdsmästare.
”Jag tycker om att använda fantasin och fascinationen för detaljer, både som verktyg att skapa min egen dans och som en guide i kontakt med andra. I kontaktimprovisation relaterar jag till rymd och tyngdväxlingar. Jag tycker definitivt om att ta vissa risker.”

Mikael Öberg är en internationellt verksam berättare, och samarbetar ofta med musiker och andra konstnärer. Hans berättarstil bygger i hög grad på energi och fysiska uttryck. Bland hans teman återfinns nordisk mytologi i indisk Pandvani-stil, Kalevala på svenska samt mytologiska salonger. Mellan sina framträdanden reser han till länder som Island, Indien och Marocko för att studera källtexter eller uppleva flerhundraåriga obrutna berättartraditioner.

Webbsidor:

Björn Ola Lind

https://ateljelighthub.wixsite.com/lighthub

http://www.mikaeloberg.se/

***

Part of ANTENN ljudkonstfestival | sound art festival 

The festival takes place on 7th-8th September 2019 at Vattentornet (the old water tower) in Gnesta.

More info + full 2019 programme visit: www.ljudtornet.org

With support from Musikverket, Kulturrådet and Gnesta Kommun. In collaboration with Föreningen Gnesta Vattentorn, Sörmlands Museum and Studiefrämjandet.

Synpunkter?