Välj datum

Jonatan Ed & Tor Söderin; E

Vattentornet / Gnesta

sön 8 sep 2019 kl 18.00 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i september 2019.

ENG:

Jonatan Ed plays saxophone, clarinet, bass, piano and loop station, often working cross-disciplinary with improvisation as a starting point and in the theatre context - such as music creator with the multidisciplinary group Långsjö theater.

www.jonataned.se/

Tor Söderin: "To Frösön in Jämtland I came down almost sixty years ago. When I was fourteen, a recorder found me or vice versa. I placed my fingers over the holes, blew gently and listened to the tones, lifted a finger and listened further and so it has continued with saxophone, guitar, accordion and piano. I have played with sounds and tones, and which have sometimes become a kind of music. And this has been my way."

"E"

Tor Söderin (thumb piano, guitar, sound art and voice) and Jonatan Ed (woodwind, double bass, loop station etc.) form duo E who has just the tone E as the basis for his music. The duo moves in region of sound art / improvisation / origin and with their work for the water tower creates a site-specific vibrational adventure. The work is divided into two parts. One part is built around tumpian games and the other part is a "loop work".

SWE:

Jonatan Ed spelar bl a saxofon, klarinett, bas, piano och loopstation och arbetar gränsöverskridande, ofta med improvisation som utgångspunkt och i det sceniska sammanhanget - bl.a. som musikskapare i den multidisciplinära gruppen Långsjö teater.

www.jonataned.se/

Tor Söderin: "Till Frösön i Jämtland jag nedkom för snart sextio år sedan.

När jag var fjorton år hittade en blockflöjt mig eller tvärtom. Jag lade mina fingrar över hålen, blåste sakta och lyssnade till toner, lyfte ett finger och lyssnade vidare och så har det fortsatt med saxofon, gitarr, dragspel och piano. Förutsättningslöst har jag med ljud och toner lekt, och som ibland blivit till nån sorts musik. Och det har varit min väg."
"E"
Tor Söderin (tumpiano, gitarr, ljudkonst och röst) och Jonatan Ed (träblås, kontrabas, loopstation m.m) bildar duon E som har just tonen E som bas för sin musik. Duon rör sig i landet ljudkonst/ improvisation/ ursprung och skapar med sitt verk för vattentornet ett platsspecifikt vibrerande äventyr. Verket är uppdelat i två delar. Den ena delen är uppbyggd kring tumpianospel och den andra delen är ett "loopverk".

***

Part of ANTENN ljudkonstfestival | sound art festival 

The festival takes place on 7th-8th September 2019 at Vattentornet (the old water tower) in Gnesta.

More info + full 2019 programme visit: www.ljudtornet.org

With support from Musikverket, Kulturrådet and Gnesta Kommun. In collaboration with Föreningen Gnesta Vattentorn, Sörmlands Museum and Studiefrämjandet.

Synpunkter?