Välj datum

Deep Listening Workshop with Patrick Dallard

Vattentornet / Gnesta

lör 7 sep 2019 kl 09.30 – AVSLUTAD
Det här evenemanget avslutades i september 2019.

ENG: Deep Listening

There ́s more to listening than meets the ear... Pauline Oliveros herself describes Deep Listening as "listening in every possible way to everything possible to hear no matter what one is doing". Basically Deep Listening, as developed by Oliveros, explores the differences between the involuntary nature of hearing and the voluntary, selective nature-exclusive and inclusive-of listening.

The practice includes bodywork, sonic meditation, interactive performance, listening to the sound of daily life, nature, one ́s own thoughts, imagination and dream, and listening to listening itself. It cultivates a heightened awareness of the sonic environment, both external and internal, and promotes experimentation, improvisation, collaboration, playfulness and other creative skills vital to personal and community growth. Plus it ́s a ton of fun.

Patrick Dallard works as an artist and an art educator, and has studied Deep Listening through Hola High School and The Center for Deep Listening in Rensselaer, Troy N.Y. He explores sound by creating instruments as part of SymbioLab.

(workshop in English with Swedish translation as neccessary)

SWE: Deep Listening

Det finns mer i lyssnandet än det som först möter örat… Deep Listening - övningar som utvecklats av Pauline Oliveros - utforskar grundläggande skillnader mellan hörselns reflexmässiga natur och det selektivt inkluderande i medvetet lyssnande.

Deep Listening innefattar rörelse, ljudmeditation, interaktiv performativitet, lyssnande till vardagens och naturens ljud, till egna tankar, fantasier och drömmar; att lyssna in sig själv. Pauline beskriver själv Deep Listening som att "lyssna på alla möjliga sätt, till allt som är möjligt att höra, oavsett vad man gör". Deep Listening odlar en ökad medvetenhet om ljudmiljön, både den inre och den yttre, och främjar experiment, improvisation, samarbete, lekfullhet och andra kreativa färdigheter som är vitala både för personlig och samhällelig utveckling. Plus att det är roligt!

Patrick Dallard jobbar som konstnär och konstpedagog, samt har studerat Deep Listening genom Hola folkhögskola och The Center for Deep Listening i Rensselaer, Troy N.Y. Han utforskar ljud genom att skapa instrument för SymbioLab.

(workshop på engelska med svensk översättning vid behov)

***

Part of ANTENN ljudkonstfestival | sound art festival 

The festival takes place on 7th-8th September 2019 at Vattentornet (the old water tower) in Gnesta.

More info + full 2019 programme visit: www.ljudtornet.org

With support from Musikverket, Kulturrådet and Gnesta Kommun. In collaboration with Föreningen Gnesta Vattentorn, Sörmlands Museum and Studiefrämjandet.

Synpunkter?