Välj datum

A London Symphony

A LONDON SYMPHONY

Musik av Holbrooke (The Pit and the Pendulum), Delius (Violinkonsert) samt Vaughan Williams (Symfoni nr. 2, the ‘London’), under ledning av Glenn Mossop. Karl-Ove Mannberg, violin.

Konsert med Orkestern Filialen i Katarina Kyrka den 27 januari 2019.

Joseph Holbrooke (1878-1958): The Pit and the Pendulum, 1929
Holbrooke skrev en lång rad arbeten i nyromantisk stil, bland annat operatriologin The Cauldron of AnwynPierrot and Pierrette samt The Enchanter samt därutöver en del körverk, orkesterverk (variationer, symfonier, sviter), konserter (violinkonsert, saxofonkonsert) och kammarmusik. The Pit and the Pendulum är en fantasi baserad på en berättelse av Edgar Allan Poe: 1) ‘I was sick unto death with that agony’; 2) ‘A noise attracted my attention – I saw rats gnawing’; 3) ‘The vibration of the pendulum – I am free”‘, 4) ‘A discordant hum of human voices – loud blasts of trumpets.’

Fredrik Delius (1862-1964): Violin Concerto, 1944
Det vilar en höstlig Londonatmosfär över denna konsert av idyllikern Frederick Delius, som Thomas Anderbergs uttryckte det i Dagens Nyheter (2011-10-26). Den framförs här av Karl-Ove Mannberg, en av Sveriges mest distingerade violinister och konsertmästare över det gångna halvseklet.

Ralph Vaughan Williams (1872-1958): A London Symphony (1920)
Vaughan Williams andra symfoni är ett porträtt av liv i London inspirerade av en roman av HG Wells,Tono-Bungay.

Köp biljetter

Kommentera gärna! Vill du nå Kulturbiljetter så hör istället av dig på 08-50 25 40 80 eller info@kulturbiljetter.se

Synpunkter?