Välj datum

Helena Franzén: Extended – vilka minnen lämnar dansen?

Köp biljetter
150 kr – 200 kr

Dansmuseet / City

ons 7 mar 2018 kl 19.00 – AVSLUTAD
tor 8 mar 2018 kl 19.00 – AVSLUTAD
fre 9 mar 2018 kl 19.00 – AVSLUTAD

***English translation will follow***

Helena Franzén djupdyker i det solistiska arbetet med verket Extended. Denna gång är det hon själv som dansar, ”det är nu eller aldrig”… som hon själv uttrycker det. Hon fortsätter sitt utforskande kring idéer som rör tid, sinnesförnimmelser och det mänskliga minnet. Är det möjligt att återerövra och hävda sin äganderätt till ett fysiskt minne?

Extended är ett solo där minnen från dåtid och nutid blandas samman och tolkas om. Rörelsefragment dyker upp och gör sig påminda, spår som kommit på avvägar tar plats på nytt och skapar nya fysiska sensationer. Även musiken har en tillbakablickande ingång. Remixar och covers uppstår genom Jukka Rintamäkis olika syntar, tramporgel och cello.

Tillsammans med Håkan Jelks projektioner och kompositören Jukka Rintamäkis melankoliska ljudlandskap, skapas olika meditativa tillstånd, där människa, koreografi och natur existerar på samma villkor.

Solot Extended består av ett rum i rummet, en mobilscen konstruerad som en tresidig box av trä, där Helena dansar inramad av Håkan Jelks projektioner. Projektioner som speglar utsatta, karga landskap, fragment från Franzèns och Jelks resor till Island och Färöarna. Här samspelar teknikens artificiella värd med den mänskliga kroppen och det som hör naturen till.

Verket Extended ger betraktaren möjlighet att närma sig dansen, vässa sina sinnen och fysiskt uppleva de olika delikata skiften och stämningar som byggs upp av musik och bild.

Extended är en hyllning till kroppens egen intelligens, ett erbjudande om en mental hållplats långt från allt brus.

”...att jag i frihet rör vid ordlösa hemligheter...” – Ingmar Bergman om filmen Persona

Trailer: https://vimeo.com/246434274 

Koreografi och dans: Helena Franzén

Musik: Jukka Rintamäki

Kostym: Helena Franzén / Skrädderikompaniet LiLaRo

Scenografi: Håkan Jelk

Projektioner och foto: Håkan Jelk

Helena Franzén, baserad i Stockholm, är en av Sveriges främsta koreografer och dansare inom den samtida dansen. Hon har varit verksam som koreograf och dansare i 27 år och koreograferat över 80 verk. Helena är utbildad vid Balettakademien i Stockholm och Danshögskolans koreografutbildning. Hon undervisar regelbundet i teknik och repertoar i Skandinavien och Europa. Har skapat verk för bl.a. Göteborgsoperans Balett, Skånes Dansteater, Regionteater Väst, Norrdans, Mobita Dansco i Tammerfors, DDT Company och Kungliga Operan i Köpenhamn. Helena mottog Svenska Teaterkritikers Förenings danspris 2011. År 2014 tilldelades Helena även Per Ganneviks stipendiet / Konstnärsnämnden. 

Helena Franzén är en koreograf vars verk präglas av det precisa i rörelsekvalitetoch uttryck. Hennes verk beskrivs ofta med ord som “fysisk intelligens”, “rörelsepoesi med nerv och närvaro” – beskrivningar som tydliggör hennes plats i det svenska danslandskapet. http://helenafranzen.se

 

**********

Extended – what memories remain of the dance?

A new solo by and with the choreographer Helena Franzén

March 7-9 19:00 Dansmuseet, Stockholm

Franzén dives deeply into a soloist work with the piece Extended, this time also as a dancer, “it is now or never” as she says. She continues her exploration around themes of time, sensory experience and the human memory. Is it possible to reclaim and gain ownership of a physical memory?

Extended is a retrospective solo, where memories from the past and present are merged and reinterpreted. Movement fragments appear and resurface, tracks and phrases once lost are rediscovered and form new physical sensations.

Together with Håkan Jelk’s projections and composer Jukka Rintamäki’s melancholy soundscapes, different meditative states are created, where humanity, choreography and nature exist on equal terms.

The solo Extended consists of a room within a room, a mobile stage constructed as a three-sided box of wood, where Helena dances framed by Håkan Jelk’s projections. 

Projections that reflect exposed, rugged landscapes, fragments from Franzén’s and Jelk’s travels to Iceland and the Faroe Islands. Here the artificiality of technology interacts with the human body and the natural world. 

The work allows the viewer an opportunity to approach the dance, sharpen their senses and physically experience the various delicate shifts and moods created by the music and images.

Extended is a celebration of the intelligence of the body and an offer of a mental space away from all the noise.

Choreography and dance: Helena Franzén
Music: Jukka Rintamäki
Costume: Helena Franzén / Tailoring company LiLaRo
Set-design: Håkan Jelk
Projections and photos: Håkan Jelk

Dates
Wednesday 7 March 19:00
Thursday 8 March 19:00
Friday March 9 19:00

Ticket price
Adults: 200 SEK
Under 26 years: 150 SEK
Students: 150 SEK
Seniors: 150 SEK

Helena Franzén, based in Stockholm, has been active as a choreographer and dance performer for 27 years. She has created over 80 works. Her movement language has a subtile and poetic Scandinavian scent, characterized by a strong musicality and intense precision. Over the years she has developed several close collaborations with musicians from the Scandinavian pop-scene. 

Helena Franzén has created commissioned works for The Göteborg Ballet, Skånes Dansteater, Norrdans, the EDge, London, DDT Company and the Royal Opera in Copenhagen among others. In 2011 she was awarded the Swedish Theatre Critics Dance Prize and 2014 The Gannevisks scholarship. http://helenafranzen.se/en/

Kommentera gärna! Vill du nå Kulturbiljetter så hör istället av dig på 08-50 25 40 80 eller info@kulturbiljetter.se

Synpunkter?