Välj datum
Budbäraren

Budbäraren

MAJ

Någon styr dina tankar.
Någon bestämmer din smak.
Någon formar dina åsikter.


Konsten och konstnärerna är inte friare än någon annan. De är blott pipor som ljuder med toner som andra bestämmer. Frågan är vem som bestämmer tonerna.
Alla känner till begreppen. De snurrar ständigt omkring oss. Fake news. Desinformation. Påverkanskampanjer. De sägs hota vårt demokratiska styrelseskick. De sägs rentav hota våra tankars frihet.

ONLINE
Synpunkter?