Välj datum
Kafkas Arkiv

Kafkas Arkiv

APRIL - MAJ

En humoristisk svart odyssé genom Kafkas idévärld.

Platser kvar:
STOCKHOLM, KTH R1 Reaktorhallen
Synpunkter?