Välj datum

Alogte Oho and his Sounds of Joy

Följ med på en kväll av funk-dränkt gospel, med ikoniska Fafra-gospelstjärnan Alogte Oho and his Sounds of Joy, som turnerat världen över och förra året satte publiken i brand med sin berusande föreställning på Roskilde. Missa inte chansen att nu se dem i Sverige, och nu på nära håll på Källarbyns unika och intima scen. Blir svårt att hitta något groovigare, svårt att hitta ett enklare sätt att skapa avundsjuka i framtiden genom att kunna säga: "Jag var där". 

Mycket smittsamma rytmer, avslappnade reggae-grooves, traditionell ghanesisk musik, extatiskt glad kör och mer!

Till en början gick Alogte Ohos karriär långsamt. Varken hans första lokalt släppta kassett, som gavs ut 2007 när han just fyllt tjugoett, eller hans uppföljningsalbum från 2010, hade gett de framgångar som sen skulle komma. Som en konsekvens blev han desperat att försörja sig på sin musik och var nära att ge upp när hans liv plötsligt skulle ta en dramatisk vändning. En dag körde Oho sin motorcykel genom den kaotiska trafiken i Ghanas huvudstad Accra och dagdrömde om en bättre framtid. Plötsligt blev han påkörd av en bil och fick allvarliga skador som nästan kostade honom livet. Han blev inlagd på sjukhus i ungefär två månader.

När chocken lagt sig låg han i sin sjukhussäng och han blev medveten om ett gudomligt skydd som hade hållit honom vid liv. Hans första tydliga tanke var "Mam Yinne Wa" (Gud, du älskar mig så). Han började nynna på en melodi och låten "Mam Yinne Wa" var född. Det första han gjorde när han hade återhämtat sig helt med en ny motivation att fortsätta med musik, var att springa till studion för att spela in sin nya låt. Det blev omedelbart en stor hit bland hans folk, Frafra, och plötsligt var Alogte den populäraste Frafra-Gospel-artisten.

'Mam Yinne Wa' är också titeln på Alogtes första internationellt släppta debutalbum på Philophon, arrangerat av Berlin-baserade Philophon grundare Max Weissenfeldt. Som alltid ackompanjeras Alogte av sin kör, The Sounds of Joy. Albumet öppnar upp med en nyinspelad version av 'Mam Yinne Wa', som släpptes på 7" Philophon redan 2016 och hjälpte Alogte att bli en internationellt erkänd artist. Under nio spår tar Oho lyssnaren på en resa till den mycket unika världen av Frafra-Gospel. Låtarna visar hur han kom att bli en så universellt älskad artist. Från lågt slungade reggaebaserade nummer som "Alema Timba" och "La Ta'aba" till mer optimistiska låtar som "Sandana Fom" och albumets titelspår, som spelas i traditionella lokala rytmer.

https://www.youtube.com/watch?v=GEG3htjMK4E&t=142s

https://www.youtube.com/watch?v=y7KiWT6Ik1M&t=222s

https://open.spotify.com/artist/4rGa6nIVxUyi8xWSwkHDE1?si=Ewi_C-zzTmCV8a1SSNFtuw

 

Join us for an evening of Ghaneser funk-infused gospel. Iconic Fafra-gospel star Alogte Oho and his Sounds of Joy has toured the world and set the crowd on fire with his intoxicating performance at last year’s Roskilde Don't miss this oportunity to now see them in Sweden, and now within close range at Källarbyn's unique and intimate stage. It'll be hard to find something groovier, hard to find an easier way to create awe in the future, by saying: "I was there".

Highly infectious grooves, laid-back reggae rhythms, traditional Ghanese music, and ecstatically joyous women’s choir. 

At first, Alogte Oho’s career was moving along in relatively small steps. Neither his first locally released cassette, put out in 2007 when he had just turned twentyone, or his 2010 follow up album, had yielded the successes he yearned for. As a consequence he became desperate to make a living through music and was close to giving up when his life took a dramatic turn. One day, Oho was riding his motorbike through the chaotic traffic of Ghana’s capital Accra and daydreaming about the possibilities better future. While distracted, he was suddenly hit by a car and suffered serious injuries, almost losing his life. The accident left him confined to hospital for about two months. After the shock was gone, he was lieing in his hospital bed when he became aware of a divine protection that had kept him alive. His first clear thought was ‘Mam Yinne Wa’ (God, You Love Me So). He suddenly started to hum a melody and the song ‘Mam Yinne Wa’ was born. The first thing he did once he had fully recovered with a new motivation to continue with music, was to run to the studio to record his new song. It instantly became a big hit among his people, the Frafra, and suddenly Alogte was the top Frafra-Gospel artist.
 

‘Mam Yinne Wa’ is also the title of Alogte’s first debut internationally released album on Philophon, arranged by Berlin-based Philophon founder Max Weissenfeldt. As always, Alogte is accompanied his cheerful choir, The Sounds of Joy. The album opens up with a newly recorded version of ‘Mam Yinne Wa’, which saw a 7“ release on Philophon back in 2016 and helped Alogte become an internationally recognised artist. Over the course of nine tracks, Oho takes the listener on a journey to the very unique world of Frafra-Gospel. The songs demonstrates just how he came to be such a universally loved artist. Lilting from low slung reggae based numbers like ‘Alema Timba’ and ‘La Ta’aba’ to more upbeat songs like ‘Sandana Fom’ and the album’s title track, which are played in traditional local rhythms. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEG3htjMK4E&t=142s

https://www.youtube.com/watch?v=y7KiWT6Ik1M&t=222s

https://open.spotify.com/artist/4rGa6nIVxUyi8xWSwkHDE1?si=Ewi_C-zzTmCV8a1SSNFtuw

Köp biljetter
Synpunkter?