Välj datum

L’apès-Midi D’une Faun

L’apès-Midi D’une Faun
Söndag 9 oktober, kl 15.30, Färjeterminalen, Stadshamnen 26

L’Après-midi D’une Faune är ett solo för dansaren Mandi Tiukkanen av koreografen Dinis Machado med originalsoundtrack av Godill.

I den här dansen undersöker de och ställer frågor om en butch-femininitet som skulle finnas i Machados kropp, oftast misstolkad som en manlig manifestation. De går vilse i denna koreografiska och intima labyrint där sökandet efter det feminina också innebär den fysiska omöjligheten att definiera det. Den här dansen utspelar sig där Mandi lånar ut sin kropp för att materialisera Machados transfeminina subjektivitet, och Machado i sin tur bygger ett rum för Mandis kropp, ett feminint som sällan föreställts och materialiserats i den samtida dansens historia och stadier.

L’Après-midi D’une Faune behandlar en kvinnlighet som överstiger individuella kroppar, som en kollektiv och social könsupplevelse som sker mellan kroppar och på de platser där de korsas och möts, i sättet de ifrågasätter och aktiverar varandra. Om hur vi kan erbjuda platser där andra kan få bli till närmare hur de föreställer sig själva.

Godills musik varken vägleder eller följer denna Faune, utan ackompanjerar henne snarare medan hon dagdrömmer, som en syster eller en besvärjelse för promenaden i denna älvlika fotgängares dans.

L’Après-midi D’une Faune handlar också om intimiteten i den feminina mångfalden av de tre kroppar som skapade den. Det handlar om att hävda platsen för denna pastorala eftermiddag och för dess subjektivitet, för dess drift, självutlevda sexualitet och autonomi. Det är ockupationen av ”ett eget rum”.

L’Après-midi D’une Faune handlar om en transupplevelse lika konkret som andlig.

-----

L’apès-Midi D’une Faun
Sunday 9 October 15.30, Färjeterminalen, Stadshamnen 26
L’Aprés-midi D’une Faune is a solo for dancer Mandi Tiukkanen by choreographer Dinis Machado with original music by Godill. In this dance, they investigate and ask themselves about a butch femininity that would be in Machado's body, read only as a male manifestation. They get lost in this choreographic and intimate labyrinth where looking for the feminine is also realizing the intangibility of defining it. This dance takes place where Mandi lends her body to materialize Machado's trans-feminine subjectivity, and Machado in turn builds a space for Mandi's body, a feminine rarely imagined and materialized in the history and stages of classical dance. .
Thus, L'Aprés-midi D'une Faune is about a femininity that exceeds individual bodies, about a collective and social gender experience that happens between bodies and in the places where they cross and meet, in the way they question and potentiate each other. mutually. About how we can become the place where others can happen closer to how they imagine themselves.

Godill's music neither guides nor follows this Fauna, but rather accompanies her while she daydreams, like a sister or a spell for the walk of this dance of a winged hiker.

L’Aprés-midi D’une Faune is also about the intimacy of this feminine plurality of the three bodies that created it. It is about taking the space of this bucolic afternoon for its subjectivity, for its drift, self-sexuality and autonomy. It is the occupation of “a room just for you”.
L’Aprés-midi D’une Faune is about a trans experience as concrete as it is spiritual.
 

Alla filmer som visas under festivalen har antingen engelskt tal eller engelska undertexter. Åldersgärns 15 år.

Köp biljetter
Synpunkter?