Välj datum

DET LEVANDE BIBLIOTEKET

Det här evenemanget är under uppbyggnad.

- en föreställning om böcker utan ord. Med Malin From, Ylva Magnusson och Martin Hasselgren. 

Smaka en god bok, älska en vacker bok och frukta en farlig bok! Det bor en
berättelse i boken som drömmer om nya läsare. Tre nybörjare bläddrar,
begrundar och biter i begreppet böcker. 

DET LEVANDE BIBLIOTEKET är en rörelsebaserad teaterföreställning om berättelser och om böckerna
som bär dem. Föreställningen är skapad för biblioteket som specifikt rum och framförs bland böcker och
mellan hyllor. Föreställningen riktar sig till barn i förskoleklass och lågstadiet, barn som börjat läsa på
allvar. I konkurrens med tv och telefoner är det särkilt relevant att just dessa barn blir mottagare av
kulturuttryck som breddar och utmanar läsningen som begrepp. Föreställningen är en fysisk utforskning av
biblioteksrummet som spelplats och av boken som begrepp och plattform för dramatisk handling.
Det finns en spänning och energi mellan boken som fysiskt objekt och bärare av berättelser. Att hantera
en bok skapar omedelbart bilder och betydelser. Det är något i den rörelsebaserade teaterns arbete med
publiken som liknar bokens möte med sin läsare, två kreativa processer möts och blir en helhet. I boken är
ordet bärare av bilden, budskapet och känslan, i teatern blir aktören ord i ett språk utan gränser.
 

DET LEVANDE BIBLIOTEKET är ett projekt med läsfrämjande effekter, föreställningen laddar och mystifierar
boken, läsningen, läsaren och biblioteksrummet. Den har en pedagogisk påverkan utan att skriva någon
på näsan.
Föreställningen framförs av mimarna Ylva Magnusson, Malin From och Martin Hasselgren vilka samtliga
har examen från Teaterhögskolan i Stockholms Mimutbildning. Martin Hasselgren, som även regisserar
föreställningen, har ett magisterår i rörelseregi och dramaturgi från StDH. Samtliga medverkande har
över 16 års erfarenhet av teater riktad till barn från Dockteatern Tittut, Teater Tre, Orionteatern,
Kulturhuset Stadsteatern mm.
 

DET LEVANDE BIBLIOTEKET är ett unikt och helt nytt scenkonstverk som produceras av den ideella
föreningen Svenska Mim. Föreställningen är 40 min lång och är platsspecifik, den framförs i bibliotek på
en yta om minst 4 x 4 meter för en publik om ca 60 barn. I föreställningen ingår musik av Bach, Ligeti,
Glass m fl. Dessa klassiska verk representerar bibliotekets samlingar som i mötet med nya sammanhang
och nya lyssnare/läsare får ny innebörd. Musiken är skriven för piano vars svart-vita klaviatur motsvarar
textens svärta på det vita arket. Föreställningen är en lätturnerad och miljövänlig produktion, 30 kg
böcker, enkel ljudutrustning samt filtar för barnen att sitta på är allt som krävs.
Böcker och läsning utgör fundamentet i det demokratiska samhällsprojektet. Läsningen utgör också
grunden för ett identitetsprojekt. Sjunkande kunskapsresultat och ett sviktande intresse för läsning är ett
problem. Alla upptänkliga insatser för att komma tillrätta med detta är av akut nödvändighet.
 

DET LEVANDE BIBLIOTEKET är ett förslag på hur scenkonsten kan bidra i det arbetet. Att föreställningen
kommunicerar utan ord gör den inkluderande, mångkulturell, språkoberoende och demokratisk.
I boken växer orden planterade i rad och ordens fötter står som rötter fast i samma blad.

Synpunkter?