Välj datum

weakness or the way to success

Cameleont-teatern / Salbergaområdet

mån 29 apr kl 19.30 – AVSLUTAD

Cameleonterna är glada att hälsa välkommen till föreläsningen "Weakness or the way to success"! Genom sitt UF-företag på ABB Industrigymnasium föreläser Ronja Andersson och Ebba Österlund om sina egna erfarenheter om att ha dyslexi och ADHD.

Ronja är Cameleont sedan många år och har varit med i många produktioner i föreningen och som ledare för ad astra-grupper. Senast spelade hon i Momo eller kampen om tiden och just nu repeterar hon inför premiären av Lille Prinsen den 26 juni.

"Jag heter Ronja Andersson och mina läs- och
skrivsvårigheter gav mig redan i nioårsåldern
en känsla av misslyckande. Med hjälp av
stöttande personer i min omgivning har jag
ändrat min inställning. Nu vill jag sprida
kunskap och visa hur mycket omgivningens
bemötande påverkar elevernas mående för att
stärka deras självkänsla."

"Jag heter Ebba Österlund och jag blev diagnostiserad
med ADHD när jag var 16 år. Under
en lång tid hade jag kämpat med nedstämdhet
och psykisk ohälsa. Min diagnos var min
räddning och för mig är det viktigt att skapa
förståelse för andra med svårigheter genom
att sprida den kunskap som saknas på många skolor."

Kunskaper om diagnoser är idag mycket bredare än för bara några år sedan, men missförstånden är fortfarande alldeles för många.
Bright UF är ett tjänsteföretag som erbjuder föreläsningar om omgivningens påverkan på de som lever med ADHD och Dyslexi.

”Om jag skulle få möjligheten
att välja hade jag inte tvekat
en sekund på att behålla min
dyslexi” (Ronja Andersson)

Vår föreläsning är gjord i ett lärande syfte för att ändra synen på diagnoserna. Genom våra egna erfarenheter belyser vi ett ämne som är tabubelagt men som alltid kommer vara högaktuellt.

”Jag gick inte heltid i skolan
och var inte säker på om jag
skulle få godkänt i alla ämnen.
Men så kom måndagen efter
sportlovet…” (Ebba Österlund)

Föreläsningen är uppdelad i tre delar, vi börjar med våra egna berättelser och går sedan igenom vad diagnoserna innebär. Sist men inte minst avslutar vi med att berätta om vilka strategier och tankesätt som kan hjälpa till i vardagen för att ge alla samma förutsättningar.

Kommentera gärna! Vill du nå Kulturbiljetter så hör istället av dig på 08-50 25 40 80 eller info@kulturbiljetter.se

Synpunkter?